EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“21. Yüzyıl Okulunda Liderlik Projesi” Açılış Programı Gerçekleştirildi.

  Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde değişime ve gelişime ayak uydurabilen, yeniliklere açık, sürekli öğrenen ve öğreten, kurumun yapısını olumlu yönde değiştirmeye çaba gösteren ve bu konularda personeline rol model liderlere ihtiyaç vardır. 
“21. Yüzyıl Okulunda Liderlik Projesi” Açılış Programı Gerçekleştirildi.

Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde değişime ve gelişime ayak uydurabilen, yeniliklere açık, sürekli öğrenen ve öğreten, kurumun yapısını olumlu yönde değiştirmeye çaba gösteren ve bu konularda personeline rol model liderlere ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN himayelerinde, Millî Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan, Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek Programı çerçevesinde kabul edilen “21. Yüzyıl Okulunda Liderlik Projesi” kapsamında, Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplam 1000 okul müdürümüze 4 grup halinde, 3 gün ve toplam 15 saat eğitim verilecektir.

21. Yüzyıl Okulunda Liderlik Projesi eğitim programı; 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazanılması, 21. Yüzyıl Okulu ve Türkiye Gerçekleri, 21. Yüzyıl Okulunda Liderlik ve İletişim, Öğrenme Odaklı Okul Liderliği, Fark Yaratan Liderlik, Teknoloji Kullanımı, Liderlik ve Teknoloji konularından oluşmaktadır. Bu yüzyıla uygun liderlik davranışlarının içselleştirilmesi için uygulamalı örneklere de eğitimde yer verilecektir.

Projenin açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, “ Sayın Valim, değerli mesai arkadaşlarım; eğitim, toplumun tüm ihtiyaçlarının çözüm merkezidir. Okullarımız, geleceğin inşa sürecinde etkisi çağlar ötesine ulaşacak bir misyonun sahibidir. Bireyler, günümüzde üstlendikleri rollere eğitim kurumlarından aldıkları destekle ulaşırlar.

             Eğitim camiası olarak öncelikli sorumluluğumuz, bilgi toplumuna dönüşümü gerçekleştirecek kadrolarımızın ideal donanımını sağlamaktır.

           Gelişmiş ülkeler, yatırımlarının önemli bölümünü kurum personelinin değişim ve gelişimine yönlendirmektedir. Hızla yenilenen dünyamızda öğrenme ve öğretme eksikliğinin giderilmesi amacıyla büyük kaynaklar ayrılmaktadır.

            Teknolojinin sınırları yok ettiği çağımızda, bireyler acımasız bir yarışın öznesi haline gelmiştir. Ancak çağımız ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin; üretimin kaynağı insan, yaşamın en etkin belirleyicisi olmaya devam edecektir.

             Toplumlar sorunlarını, insanın en temel özellikleri olan liderlik yeteneği ve iletişim becerisi ile çözüme ulaştırır. Kurumlar, kişilerin iletişimiyle hayat bulur, yöneticilerin liderliğinde yükselir. Bu nedenle yönetimde lider anlayışı vazgeçilmezdir.

            Lider, mücadeleci, çalışkan ve atılım gücüne sahiptir. Organizasyonu başarıya odaklayan önder kişidir. Ait olduğu kurumun bireylerini aynı hedeflere yönelten, kurum kültürünü şeffaf ve güçlü iletişim köprüleriyle oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir.

         Ne yazık ki günümüz toplumlarını bekleyen en önemli tehlike, ekonomik kalkınmanın ve bireyselleşmenin öncelediği konfor anlayışıdır. Kurumsal amaca ulaşılmış algısı uyandıran bu anlayış, çağı yakalamış ve dinamik bir kurum kültürüyle aşılacaktır.

         Kurumların başarısı çalışanların ortak çabasıyla gerçekleşecektir. Yönetim sürecini engelleyen faktörler, bireysel ve kurumsal ilerlemeyi koordine eden liderlerin öncülüğünde giderilebilecektir. Bu nedenle liderler, yani sizler başarının anahtarısınız.

         Eğitimde anahtar konumundaki okul yöneticilerimizin başarılı olması, kendilerini geliştirmesi ve her bakımdan yetkin hale gelmesi kaçınılmazdır. Okul; yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli ile bir bütündür. Eğitimdeki hedeflerimize tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getirmesiyle ulaşılacaktır. 

          Bizler, eğitim camiası olarak, geleceğin bireylerini yetiştiriyoruz. Hedefimiz en iyiye, en güzele ulaşmaktır. Bugün Valiliğimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde eğitim yöneticilerimize yönelik “21. YY Okulunda Liderlik” konulu eğitimi gerçekleştiriyoruz.

           İnanıyorum ki bu proje, yöneticilerimizin kendilerini yenilemelerine ve liderlik özelliklerini geliştirmelerine destek olacaktır. Lider yönetici ve fedakâr öğretmen, eğitim sistemimizin en önemli ihtiyacıdır. Çünkü dünyanın en değerli varlıklarına, çocuklarımıza, hizmet veriyoruz. Ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz.

          Şeyh Edebali oğluna verdiği nasihatinde, “  Ey oğul, kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar, bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır. Gidenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı, bırakanında bıraktığı yerden devam etmeli” diyor.

            Bu vesile ile projemizin maddi-manevi hamisi Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN’e, eğitim yöneticilerimize, projenin başarıya ulaşması için katkı sunan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

         Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN yapmış olduğu konuşmasında, “Değerli mesai arkadaşlarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üç gün boyunca verilecek eğitimi bütün yöneticilerimiz almalı. Yönetenlerin yönetimi son derece önemli. İşin sonunu getirmek zordur. İyi bir idareci işin sonunu getirecek, noktayı koyacak, işi virgülde bırakmayacak. Lider toplumu birleştiren, evrensel düşüncelerle mayalayan çalışmaların öncüsüdür. Lider,  çözümü anında geliştiren, yaratıcı, iletişime açık ve bilgilerini paylaşmayı bilen kişidir. Organizasyonlar, kurumlar, ülkeler, liderlerin öncülüğünde hedeflerine ulaşırlar.

         Lider, emirler veren, araya mesafeler koyan değil, sevgiyle, bilgiyle, fedakârlıkla gönüller yapan, üreten kişidir. Lider, günü kurtaran değil, geleceği kurandır. Yerinde oturarak idareci olunmaz. Müdürler kendini ne kadar çok yargılarsa o kadar çok iyi netice alır.

           Sevgiyle konuşmak, ilgiyle dinlemek kültürümüzün temelidir.  Gönülden konuşan insanlar, yüreğindekini karşısındakinin yüreğine ulaştıranlar başarı merdivenlerinden güvenle zirveye tırmanırlar.

           Ortak hedeflere yürüyenler, Mevlana’nın da dediği gibi,  önce birbirlerini dinleyeceklerdir. İletişim paylaşmaktır. Aynı hedefe, aynı duygularla yürümektir.

           Çevremize baktığımızda gördüğümüz şey: kimse birbirini dinlemiyor, herkes konuşmak, kendini anlatmak istiyor. Dinlemek değer vermektir. İletişim karşılıklı olursa verimli olur, amacına ulaşır.

           Aile de, toplum da, kurumlar da, insanın olduğu her yer, ilgi ve sevgiyle hayat bulur. Yaratıcı fikirler, zihinlerin özgür olduğu ortamlarda yeşerir. 

          Yetenekleri körelten, baskıcı yönetim anlayışların, mobbinglerin kurumlarımızda asla yeri yoktur.            Günümüzde yaşadığımız kırgınlıkları, kavgaları, anlaşmazlıkları lider yöneticilerimizin, fedakâr öğretmenlerimizin çabalarıyla aşacağız.

         21. Yüzyıl bireylerini yetiştiriyoruz, en önemli görev yöneticilerimize ve öğretmenlerimize düşmektedir. Sürekli yenilenen, gelişen dünyamızda eğitim camiası, toplumun önünde gidecek konuma sahip olmalıdır.

      Her insan, bir deryadır. Her öğrenci, bir cevherdir. Okullarımız cevherlerin keşfedildiği, en güzel şekilde işlendiği mekânlardır. Yapılan hataların telafisinin mümkün olmadığı kurumlarda görev yapıyorsunuz. Özenle, dikkatle, çok çalışmalısınız.

         Medeniyet tarihimizde, dünyaya mâl olmuş Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Ulu Önder Atatürk gibi devlet liderlerimiz, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi gönül önderlerimiz en güzel örneklerimizdir. Onlar bizim kutup yıldızlarımızdır. Liderlerimizi okullarımızda en iyi şekilde tanıtmalısınız. 

        En yeni teknolojilerle donattığımız okullarımızın yöneticileri, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalıdır. Eğitim verdiğimiz çocuklarımız teknolojiyi bizlerden daha hızlı ve iyi öğrenmektedir. Onları daha iyiye ve güzele yönlendirmek için yöneticiler de, kendilerini hep yenilemeli ve en önde olmalıdır.  Yazışmalarda T harfini unutmayın. Takip, takip, takip, talep takip T kare hiç unutmadığınız şey olacak.

         İnsan eğitildikçe değer kazanır. Üretimin gücü düşüncenin gücüdür.

        Öğrencilerimize öncelikle bilgiye nasıl ulaşılacağını ve bilginin en doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğretmeliyiz. Eskiden olduğu gibi bilgi, sadece okulda, kütüphanede, kitaplarda değil. Bilgi her an her yerdedir.

         Çocuklarımıza ellerindeki elektronik eşyaya değil, içindeki bilgiye ihtiyacımız olduğunu sevgiyle anlatmamız lazım. Eşyaların esir aldığı değil, bilginin, sevginin kuşattığı ortamlar oluşturmalıyız.

         Biz herkes için varız. Başta devlet için varız. Devleti önde tutan insanlar her zaman kendileri de önde olur. Açıkbaş Ömer Efendinin dörtlüğünde yazdığı gibi, “Başta devlet, dilde himmet, elde fırsat var iken tut elinden düşmüşlerin, sana saadet yar iken. Kimseye baki değildir mülk-ü devlet, sim-ü zer. Bir harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner. İşte o hüneri gösterecek olan siz okul müdürlerimizsiniz.

         Değerli eğitim yöneticilerimiz, en değerli varlıklarımız, çocuklarımız sizlere emanettir. Geleceğimizin liderlerini yetiştirmek sizlerin ellerindedir.  Eğitim kurumlarımız bizim göz bebeğimizdir. Desteğimizle her zaman yanınızdayız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

         Konuşmaların ardından gerçekleşen kokteyl ile “21. Yüzyıl Okulunda Liderlik Projesi” açılış programı sona erdi.

2    2    2    2

2

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.