EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencilerine Tablet Dağıtımı Gerçekleştirildi.

  FATİH Projesi kapsamında; Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN’in katılımıyla, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi.  
80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencilerine Tablet Dağıtımı Gerçekleştirildi.

Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin toplumdaki yeri gün geçtikçe daha çok ağırlık kazanmakta ve giderek vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Eğitim araç ve gereçlerinin, teknolojideki bu yeniliklerle birlikte yenilenmesi, günün gereksinimlerine cevap verebilir duruma gelmesi kaçınılmazdır. Teknolojik olanaklardan yararlanmayan eğitim, artık, günün toplumsal ve bireysel beklenti ve gereksinimlerine yanıt verememektedir. Eğitim alanında kullanılan teknolojinin, ileri düzeyde çağdaş bir teknolojiye dönüştürülmesi en öncelikli konular arasındadır. Yıllar geçtikçe teknoloji eğitim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Okullar artık teknolojinin etkilerini ve müfredatın değişen yüzünü görmezden gelememektedir. Bu durum şüphesiz öğretmen, öğrenci ve velilerin rollerinde önemli dönüşümlere gebe gibi görünmektedir. Teknolojik gelişmelerin eğitimde kullanılması sayesinde özellikle öğrenciler, teknoloji ve öğretmenlerle etkileşimli bir çalışma ve işbirliğine girebilme imkânına kavuşmaktadır. Sonuç olarak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki bu yoğun ve hızlı gelişme ve bunların bireysel kullanımlarının hiç olmadığı kadar yaygınlık kazanması, eğitim yöntemleri kadar eğitim kurumlarını da değişime zorlayan en önemli dışsal kaynaklardır.

Eğitimde FATİH projesinin beş ana bileşenden oluştuğu belirtilmektedir. Bu bileşenler, donanım ve yazılım altyapısının sağlanması; eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi; öğretim programlarında etkin Bilgi İletişim Teknolojileri kullanımı; öğretmenlerin hizmet içi eğitimi; bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir Bilgi İletişim Teknolojileri kullanımının sağlanması olarak açıklanmıştır. Eğitimde FATİH Projesinin 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. Birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının Bilgi İletişim Teknolojileri donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmet içi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Fatih Projesi kapsamında ilimizde şuana kadar yaklaşık 1000 Öğretmene Hizmet İçi Eğitim verilmiş, 44 ortaöğretim kurumunda toplam 1142 sınıfa Etkileşimli Tahta kurulumu yapılmış ve 2015 Eylül ayı sonuna kadar 79 ortaokulumuzun 1275 sınıfına Etkileşimli Tahta kurulumu planlanmıştır. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl 25 ortaöğretim kurumunda 687 öğretmenimiz ve 3009 dokuzuncu sınıf öğrencimize tablet bilgisayar dağıtılmış 2015 Mayıs ayı sonuna kadar  yine 25 ortaöğretim kurumumuzda 2654 tablet bilgisayar verilmesi planlanmıştır.

Bu planlama doğrultusunda, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 10:00 da Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen Fatih Projesi Tablet Dağıtım Törenine, Edirne Valisi Sayın Dursun Ali ŞAHİN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet HACIOĞLU, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Kemal SOYTÜRK, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, FATİH Projesinin tanıtımının yer aldığı sunum gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, yaptığı konuşmada;

“Bizler, derin ilim geleneğinin, ilimle harmanlanmış irfanın temsilcisi olan bir milletin fertleriyiz. Uluğ Bey, Hezarfen Ahmet Çelebi, Farâbî, Ali Kuşçu, Piri Reis, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi âlimler yetiştiren ilim anlayışımızı Yunus Emre şu dizelerinde çok güzel bir şekilde dile getirir:

                İlim ilim bilmektir

                İlim kendin bilmektir

                Sen kendini bilmezsen

                Ya nice okumaktır.”

                Bizler Batı’nın yaptığı gibi tabiata ve dünyaya hükmetmek için değil, tabiatın hakikatini öğrenmek ve öğretmek için ilim yapan bir geleneğe sahibiz. Çağının önüne geçemeyen, milletini geliştirmeyen, hakikatin hakkını vermeyen ilmin bizim nezdimizde bir kıymeti yoktur. Bu bilinçle yola çıkan devletimiz, İstanbul’un fethiyle bir çağ kapayıp yeni bir çağ açan ecdadımızı örnek almış, FATİH projesi ile eğitimde eski yöntemlerimizi çağın gerektirdiği teknolojik gelişmeler doğrultusunda dönüşümünü ve yenileşmesini gerçekleştirmiştir.

                İnovasyon, aynı zamanda gelişen beyin, akıl ve bilimin ürettiklerini kabul etmek ve önünü açmaktır. İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler de daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir veya zaten var olan birçok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın ulaşabileceği ve faydalanabileceği bir hale getirmeyi amaçlamış olabilir. Öyle ki artık “Bilgisayarı okullarda kullanalım mı?” sorusu önce yerini “Bilgisayarı okullarda nasıl kullanalım?” sorusuna, ardından da “Bilişim teknolojilerinin okullarda etkili kullanımı nasıl olmalıdır?” sorusuna bırakmıştır. Bugün doğru ve etkili teknoloji destekli öğretim uygulamalarında eğitimciler daha çok öğrenciye, daha az zamanda bilgi sunma ortamı bulmuşlardır. Bu durum öğrencilerin bilgiyi araştırabilme, bilgiyi bulabilme, bilgiyi düzenleme ve kendi kendine öğrenmeyi sağlayan bir yapıyı oluşturmasını sağlamaktadır. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi; eğitimde, öğretim çeşitliliğinin artmasına, öğrenme ortamının zenginleşmesine olanak sağlamıştır.

                Yenilikleri takip ederek teknolojiden yararlanan gençlerimiz, ecdadının açtığı yolda ilerleyecek ve ülkesini “muasır medeniyetler seviyesi”nin üzerine taşıyacaktır. Bunun için ilimizde şu ana kadar yaklaşık 1.000 öğretmene hizmet içi eğitim verilmiştir. 44 ortaöğretim kurumunda toplam 1.142 sınıfa etkileşimli tahta kurulumu yapılmıştır. 2015 Eylül ayı sonuna kadar 79 ortaokulumuzun 1.275 sınıfına etkileşimli tahta kurulumu planlanmıştır. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl 25 ortaöğretim kurumunda 687 öğretmenimiz ve 3.009 dokuzuncu sınıf öğrencimize tablet dağıtılmış, 2015 Mayıs ayı sonuna kadar yine 25 ortaöğretim kurumumuzda 2.654 tablet bilgisayar verilmesi planlanmıştır.

                İlimizde Fatih Projesi kapsamında şu ana kadar;

                FAZ1 kapsamında25 (genel-imam hatip liselerine)okulumuzda 561 etkileşimli tahta takılmıştır.

                FAZ2kapsamında 19 meslek lisesine 552 etkileşimli tahta kurulmuştur.

                FAZ2 kapsamında 79 ortaokulumuza 1275 adet Eylül 2015 tarihine kadar kurulması planlanmıştır.

                Pilot kapsamında 3 okulumuza Vestel marka 140 öğretmen 365 öğrenci tableti dağıtılmıştır.

                FAZ1kapsamında General Mobil marka 22 (genel-lise-imam hatip) okulumuza 687öğretmen 2644 öğrenci tableti verilmiştir.

                Mayıs 2015 tarihinde etkileşimli tahta kurulu olan 25 okulun 9.sınıf öğrencilere toplam 2654 adet tablet verilecektir.

                FAZ1 kapsamında 17 okulumuza A3 83 okulumuza A4 Kyocera fotokopi verilmiştir

                FAZ2 kapsamında 58 okulumuza A3 77 okulumuzaA4 Kyocera fotokopi verilmiştir.

                Böylece ilimizde tüm kurumlara fotokopi makinası verilmiştir.

                FAZ1 kapsamında 22okulumuzun altyapıları kurulmuş ve geçici onayları alınmıştır.

                FAZ1 kapsamında 3 okulumuz tarihi bina olduğundan dolayı kurulum yapılamamıştır.

                FAZ2 kapsamında 72 ortaokul 23 lisemize alt yapı çalışmaları başlamış olup Şubat 2016 tarihinde bitmesi hedeflenmiştir.

                Bugün Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN’in teşrifleriyle 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtacağız. İnanıyorum ki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, tablet bilgisayarları etkin şekilde kullanacak; ülkemizin bilgi toplumu olma sürecine katkı sağlayacaktır” dedi.

                Vali Dursun Ali ŞAHİN, “İçinde bulunduğumuz çağ, gelişim çağı, teknoloji çağıdır. Bu proje çok büyük bir proje, Türkiye’nin önünü açan bir proje. Teknoloji her alanda kullanılabilir ama eğitimde kullanmak çok önemli. Öğrencilerimizi teknolojiyle buluşturmak kolay bir iş değil. Milyonlarca öğrenciye bilgisayar dağıtmak kolay bir iş değil. Devlet bu projeyle öğrencilere tablet bilgisayarlarının dağıtımını 5 yıllık sürede 3 kategori şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu proje bir çağ açıp, bir çağ kapatan, İstanbul’u feth eden Fatih Sultan Mehmet’in ismini almıştır. Bu projeyle laboratuvar çocuğun cebine, çantasına koyulmuştur. Gelecek neslin daha iyi yetişeceğine ben gönülden inanıyorum. İlimizde dağıtılacak tablet bilgisayarların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

                 Tören, öğrencilere tablet bilgisayarlarının dağıtımının ardından sona erdi.

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

 

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.