EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Eğitim Odalarının Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Töreni Düzenlendi.

29 Mart 2016 Salı günü Merkez Lalaşahinpaşa Ortaokulunda düzenlenen kapanış törenine Edirne Valimiz Sayın Beyazıt Tanç, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN ve okul müdürleri katıldı.
Destek Eğitim Odalarının Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Töreni Düzenlendi.

Destek Eğitim Odalarının Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Töreni Düzenlendi.

Okullarımızda eğitim öğretimine devam eden tüm öğrencilerimizin zekâ oyunları oynayarak görsel algı, dikkat, sözel ifade, yaratıcı düşünme, strateji geliştirme ve mantık yürütme becerilerinin geliştirebilmeleri amacıyla uygulamaya konulan Destek Eğitim Odalarının Güçlendirilmesi Projesi’nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

29 Mart 2016 Salı günü Merkez Lalaşahinpaşa Ortaokulunda düzenlenen kapanış törenine Edirne Valimiz Sayın Beyazıt Tanç, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN ve okul müdürleri katıldı.

Proje kapsamında okullarımıza kazandırılan destek odalarının görüntülerinin yer aldığı videonun gösterimi ile başlayan törende, Hüseyin Hüsnü Tekışır Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Lokman Kızılyar proje ile ilgili sunum yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan yapmış olduğu konuşmasında, “Tarih boyunca dünyaya yön vermiş medeniyetlere bakıldığında sosyal, politik, kültürel, sanatsal ve ekonomik alanlarda insanlığa büyük katkılar yapmış kişilerin dehaları günümüze kadar uzanmıştır. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet’ten Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar pek çok lider yetiştiren ülkemiz, aynı zamanda Suna Kan, Levni, İdil Biret, Gazi Yaşargil, Aziz Sancar gibi parmakla gösterilecek sanatçıları ve bilim insanlarını da dünyaya kazandırmıştır.

Medeniyetlere ışık tutan bu dehaların başarılarının arkasında, onları gerçekten başarılı olabilecekleri, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilecekleri doğru alanlara yönlendirilen eğitimcilerin olduğunu görürüz. Bugün de başarılı kişiler ve kurumlara baktığımızda başarılarının arkasındaki en önemli gücün eğitim ordusu olduğu görülmektedir.

Günümüz toplumunun ve dehalarının yetiştirilmesinde biz eğitim çalışanlara düşen en önemli görev ise; kişisel enerjilerini en olumlu ve optimum şekilde kullanarak öğrenmek ve bütün bu öğrenilenleri bir takım ruhu içerisinde hayata geçirerek öğrencilerimize aktarmak olmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk´e göre, "en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir". Çünkü "eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.

İşte bu irfan ordusunu yetiştirecek olan biz eğitimciler, çağımız şartlarına uygun eğitim yöntem ve ortamlarını geliştirmek ve iyileştirmek durumundayız. Aynı zamanda 21. yüzyılın bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasına öğrencilerimizi her açıdan hazırlamak biz eğitimcilerin en önemli görevlerinden biridir.

Eğitimin bir diğer işlevi de bireysel potansiyele işlerlik kazandırmak üzere bireyin yeteneklerini geliştirmektir. Bu durum eğitim süreçlerinin ve ortamlarının bireylerin özel durumlarına göre düzenlenmesini gerektirmektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığımızın son yıllarda eğitim ortamlarının, bireylerin özel durumlarına göre düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği birçok politikası vardır. Bunlardan birisi de, özel gereksinimli ve özel yetenekli öğrencilerimizin devam ettiği okullarımızda destek eğitim odalarının açılmasını sağlamak olmuştur. Bu destek eğitim odalarında, öğrencilerimizin farklı yetenek ve gereksinimleri olduğu dikkate alınarak verilen eğitim, öğrencilerimizin bireysel öğrenme potansiyellerini desteklemektedir. Ayrıca öğrencilerimizin düşünme ve mantık yürütme yetilerini geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygı duymalarına, toplumun bir üyesi ve dünyanın bir vatandaşı olarak potansiyellerini tam olarak kullanmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bir anlamda bu destek eğitim odaları, çok boyutlu bir kalite kavramını içerirler ve her bir öğrencinin bireysel öğrenme gereksinimlerini karşılamasına katkı sunarlar.

İlimizde özel gereksinimli ve özel yetenekli öğrencilerimizin tamamı, açmış olduğumuz destek eğitim odalarında eğitim görmektedir. Okuldan kopma noktasına gelen, sınıflarında kimi zaman “suskun”  “içe dönük”, kimi zaman da “yaramaz”, kimi zaman “asosyal”, olarak tanımlanıp tıbbi tedaviye yönlendirilen ve belki de üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrencilerimiz de bu destek eğitim odalarında eğitim görmektedir. Ailelerimiz ise çocuklarının ihtiyaç duyduğu destek eğitimi, çocuklarının okuduğu okulda tanıdığı öğretmenler tarafından verilmesinin huzuru ile çocuklarının destek eğitim odasından faydalandırılmasını desteklemektedir.

Hiç şüphe yok ki bu destek eğitim odalarından faydalanan çocuklarımız kendini geliştirmiş, zekâsını doğru yönde kullanabilen, olaylara farklı pencerelerden bakan yaratıcı bireyler olarak 21. Yüzyılın dünyasına yön vereceklerdir. Çağdaş, yenilikçi, farklı düşünen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen günümüz eğitim sisteminde, bu hedeflere ulaşmak için durmadan, yılmadan çalışmaya devam etmek zorundayız.

Birçok projede olduğu gibi bu proje de maddi ve manevi desteğini bizden esirgemeyen valiliğimize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizin gerçekleştirilmesinde hibe desteğini sağlayan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine ve projemizin yürütülmesi aşamasında gecesini gündüzüne katarak çalışan çok değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN, yapmış olduğu konuşmasında, “Yine Edirne’de, Yine bir proje için, Edirne’nin, Türkiye’nin geleceği için, gençlerimizin geleceği için yapılmış olan bir projede bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Yaklaşık bir yıl önce İl Millî Eğitim Müdürümüz, gençlerimizin, Edirne’miz adına, çok farklı, inavasyon içeren, yenilik içeren bir projemiz var demişti. Bugün burada o projenin kapanışı için buradayız.

Biz Kalkınma Ajansı olarak, hem Edirne’mize, hem Kırklareli’mize, he Tekirdağ’ımıza, bölgemizin ve illerimizin geleceğe dair taşınması noktasında yeni fikirler, projeler üretilmesinde hem maddi hem de manevi destek vermeye devam ettik ve edeceğiz. Amacımız sizler, bizler, eğitim ordusu olarak, matematiği, fiziği, kimyayı, Türkçeyi derslerde okutuyorsunuz; ama artık geleceğin dünyasında ve günümüz dünyasında bunların yanında sosyal meseleler ve değişik eğitim sistemleri ile de çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlamamız gerekiyor. Teorik olarak derste anlattığınız konuları, fiziki olarak ta desteklemeniz gerekiyor.

İkinci boyutu ile çocuklarımızı bir bütün olarak düşünmeyerek, her çocuğumuzu tüm yönleri ile ele alarak oluşturulan bu destek odalarında, bir çocuğu bile kaybetmeden geleceğe taşımalıyız. Bu tip farklı konsepte sahip projeler ile geleceğin dünyasında Edirne’mizi hak ettiği konuma kazandırmak için uğraşıyoruz.

Oluşturulan bu destek odalarında öğrencilerimiz hizmet aldılar ama aynı zamanda öğretmenlerde burada farklı teknikleri öğrenerek yeni teknikler kazanmış oldular.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de bu tip projelere desteğimiz devam edecek. Edirne’den gelen projeler gerçekten, yenilikçi, önü açık, eğitim anlamında, sosyal anlamda Edirne’yi geleceğe taşıyacak projeler yaptığından dolayı ümit ediyorum gelecek yıllarda Edirne bugün ki olduğu ortamdan çok daha kaliteli ortamda bulunacaktır. Projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

 Edirne Valimiz Sayın Beyazıt Tanç, yapmış olduğu konuşmasında, “Eğitim öğretim tarihine, bilim tarihine şöyle bir baktığınızda, pek çok bilim insanının okullarında yaramazlık yapan, çok başarılı görünmeyen, radikal davranışlar sergileyen kişiler arasından çıktığını görüyoruz. Buda ilginç bir dipnot olarak muhtemelen hepinizin dikkatindedir.

İlimiz öğrencilerinden öğrenim bozukluğu gösteren yada hiperaktif davranışlar sergileyen öğrencilerimizi tespit edebildik mi diye sorduğumda, memnuniyetle gördüm ki, gerek rehberlik ve araştırma merkezleri ile, gerek hazırlanmış olan testler ile gerek öğretmenlerimizin kendi gözlemleri ile bu konuda önemli çalışmalar yapılmış ve gerekeli tespitlere ulaşılmış.

 Çağımızda eğitim, genel bir kalıba oturtmanın yerine, karşımıza gelen her bir çocuğu bir birey olarak ele alan, onların potansiyellerini ortaya çıkarmaya dönük bir şekilde düzenlenmek zorunda. Nitekim eğitim destek odalarının kuruluşunun temel amaçlarından biriside budur. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırladığı bu proje destek odalarının güçlendirilmesini içeriyor. Gerçekten çocuklarımızın gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacak bir proje hayata geçirilmiş. Bu projenin geri dönüşlerinin de çok olumlu olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de başta projeye maddi imkân sağlayan Trakya Kalkınma Ajansımıza, projeyi hazırlayan İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından, Edirne Valimiz Sayın Beyazıt Tanç, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN  ve törene katılan okul müdürleri, proje kapsamında okul bünyesinde kurulan Destek Eğitim Odasının açılışını yaptılar.

Program, verilen kokteylin ardından sona erdi.

29-03-2016   29-03-2016   29-03-201629-03-2016   29-03-2016   29-03-201629-03-2016   29-03-2016

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.