EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi.

“Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Projesi” açılış programı 04 Mayıs 2017 Perşembe günü, merkezin de içerisinde yer aldığı Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Açılışı Gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığımızın 10. Kalkınma Planı ve Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi’ndeki öncelik ve hedefleri, özel gereksinimli vatandaşlarımızın ailelerin talepleri ve Valimiz Sayın Günay ÖZDEMİR’in talimatları doğrultusunda 23 yaş ve üstü özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatlarına devam edebilecekleri “Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Projesi” hayata geçirilmiştir.

“Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Projesi” açılış programı 04 Mayıs 2017 Perşembe günü merkezin de içerisinde yer aldığı Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli öğrencilerimizden oluşan Halk oyunu ekibinin Valimiz Sayın Günay Özdemir, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan ve beraberindekileri halk oyunu gösterisi ile karşıladıkları açılış programı Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Engelli öğrencilerimizin velileri adına bir konuşma gerçekleştiren Sayın Vildan Koç, Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Projesinin Edirne’ye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında: “Türkiye’de ben dahil engelli bir evlada sahip olan anne-babaların en büyük kaygısı  ‘Benden sonra çocuğuma ne olacak? Ben bu dünyadan göçünce ona kim bakacak, kim sahiplenecek, kim benim gibi sabır gösterecek?’ sorusudur.

Bu merkezde görecekleri eğitim ve kazanacakları beceriler sayesinde inşallah tüm çocuklarımız hayatta istedikleri her şeyin gönüllerince olacağı, mücadele etme ve yaşama azminin içlerinden hiç eksik olmadığı daha güzel yarınlara ve daha güzel bir geleceğe sahip olurlar.

Ne mutlu bize ki Edirnemiz, eğitimde fırsat eşitliği konusunda en şanslı illerden biridir. Engelli bireyler için çok güzel adımlar atılmaktadır. Çocuklarımız için uygun eğitim ortamları oluşturulmakta, faaliyetler düzenlenmekte ve devletin her türlü imkânı seferber edilmektedir. Özellikle bugün açılışı yapılacak olan sosyal yaşam merkezinin çok kısa sürede inşa edilmesi ise takdire şayan bir durumdur.

Sözlerime burada son verirken özellikle Valimiz Sayın Günay Özdemir´e, İl Özel İdaresi´ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese tüm engelli bireyler ve aileleri adına sonsuz teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, yapmış olduğu konuşmasında: “Ülkemizde ve dünyada özel eğitim alanında hızla yaşanan gelişmeler, özel eğitim hizmetlerini genel eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Özel eğitim hizmetlerindeki gelişmeler, örgütlenme biçimleri, yasal düzenlemelerle sağlanan haklar ileri ülkelerde yeni ve çağdaş bir devlet kavramının doğuşuna yol açmıştır. Engellilerle engelsizler arasında her bakımdan ortaya çıkan farklılıkları gidermek devletlerin ve toplumların görevi olmaktadır. Devletler, sağlıklı ve güvenli bir öğrenme ortamı sağlayarak özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimlerinde fırsat eşitliğini içeren uygulamaları hayata geçirmekten sorumludurlar. Özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim hizmetleri ve sosyal yardımlar, devletin ya da toplumun bağışı değil, onların insan olmalarından doğan en doğal hakları olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son dönemde özellikle engelliler konusunda sosyal devlet anlayışından hareketle ciddi adımlar atmış, onlara ayrıcalıklı imkanlar sunarak farkındalık ortaya koymuştur.

Özel gereksinimli çocuk ve gençlere eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş ve meslek edinmeleri, çevre ve topluma uyum sağlamalarıyla ilgili esasları düzenlemek amacıyla birçok yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgeler hazırlanmış ve bunlar hayata geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bazı kanun değişiklikleri ile özel gereksinimli bireyler için örgün ve yaygın eğitim hizmetleri hususlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 23 yaşından gün almamış olan özel gereksinimli bireylerin dört yıllık zorunlu öğrenime devamları sağlanmış, 23 yaşından gün almış olan bireylerin ise hayat boyu öğrenmeye katılımları sağlanmıştır. Ülkemizde sadece birkaç ilde uygulandığı bilinen 23 yaş üstü özel gereksinimli bireyler için halk eğitim merkezi kursları 2012 yılında yapılan düzenleme ile birlikte ilimizde de hemen hayata geçirilmiştir.

Eğitimde süreklilik ilkesi özel gereksinimli vatandaşlarımız için çok daha kritik bir öneme sahiptir. Özel eğitim süreci sadece okul dönemini kapsayan bir süreç değildir. Çocuklarımız için özel eğitim, yaşamın her yerinde ve her zaman olmalı ve çocuk için uygun zamanı yakaladığımızda çocuğumuzu öğretim süreci içine katabilmeliyiz. Ülkemizde zorunlu eğitimi tamamlayan özel gereksinimli vatandaşlarımızın zorunlu eğitimleri sonrasında, hayat boyu öğrenmeye katılımları konusunda bugün dünden çok daha iyi durumdayız. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün eşgüdüm halinde yaptığı çalışmalar, özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye katılım düzeylerini arttırmış ve toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığımızın 10. Kalkınma Planı ve Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi’ndeki öncelik ve hedefleri, özel gereksinimli vatandaşlarımızın ailelerinin talepleri ve Valimiz Sayın Günay Özdemir’in talimatları doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye katılımlarını ilimiz düzeyinde arttırmak, sunulan hizmetlerin niteliğini iyileştirmek, sosyal yaşama katılımlarını arttırmak ve bu bireyleri üretken hale getirmek amacıyla Türkiye’de bu alanda yapılmış projeler arasında bir ilk olarak yerini alacak olan “Edirne Engelliler Yaşam Merkezi Projesi” bugün itibari ile hayata geçirilmiştir.

Bu projemiz ile Edirne il merkezi ile merkez belde ve köylerinde yaşayan, eğitim-öğretim çağı dışındaki 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımızın; uzman personel eşliğinde alacakları eğitimlerle zorunlu eğitim çağında almış oldukları becerilerini korumaları ve geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımız gerçek yaşam atölyesinde bağımsız yaşam becerilerini kazanıp bu becerilerini sürdürebilecekleri, yeteneklerine göre üretim yapabilecekleri, güvenli ve kontrollü spor yapabilecekleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirebilecekleri ortamlara kavuşmuşlardır.

Yaşam merkezimizde yer alan kondisyon odasında halk eğitim merkezimiz tarafından 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımız için hareket eğitimi kursları, Ev Ekonomisi Atölyesinde toplumsal yaşam becerileri kursları, İş-Üretim Atölyelerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile hazırlanan 765 farklı kurstan 23 yaş üstü özel gereksinimli vatandaşlarımızın ilgi yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda uygun olan kurslar ve Müzik Atölyesinde Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin Müzik Eğitimi kursları açılacaktır. Ayrıca bakanlığımız talimatları doğrultusunda orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimizin kurs merkezine ücretsiz olarak taşınması sağlanacaktır.

 

 

Zorunlu öğrenimlerini tamamlayan ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan 23 yaş üstü özel eğitim ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenmeye katılımlarını arttıracak olan bu projemizin hayata geçirilmesinde bizlere yol gösteren, bizlerden maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen projenin hamisi Valimiz Sayın Günay Özdemir’e şükranlarımı arz ediyorum. Projemize katkı sunan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağılar sunuyorum.” dedi.

Valimiz Sayın Günay ÖZDEMİR, yapmış olduğu konuşmasında: “Edirne sosyal devlet anlayışı anlamında tarih boyunca bütün dünyaya örnek olmuş bu konuda insanlığa en fazla değer veren bir yönetim anlayışına sahiptir. Özellikle Osmanlı döneminde şuan ki Sultan II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde 15. Yüzyılda her türlü hastasını tedavi eden. Avrupa’da, dünyada hastalara çok kötü davranılırken onlara müzikle, suyla tedavi etme ve onları topluma kazandırmayla ilgili her türlü çabayı sarf eden tarihi bir geçmişi var. Bugün de aynı şekilde bütün kamu kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle bu konuya çok ciddi kaynak ve destek ayrılıyor. Son yıllarda özel olarak bu konudaki vatandaşlarımızın hem eğitimleri hem de yaşam merkezlerini, yaşam kalitesi arttırmak için sosyal devlet anlayışı çok ciddi şekilde uygulanıyor. Bunun sonucunda özel eğitim konusunda ihtiyacı olan çocuklarımız 23 yaşına kadar okullarda eğitim görüyor. 23 yaşından sonra da eğitimin dışında tutuluyor. Aslında bu çocuklarımız hayat boyunca özel olarak eğitilmesi gereken, özel olarak da yaşam merkezlerinde hayata hazırlanması gerekir. Bu çalışmalar sonucunda kendi hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Artık normal bir yaşam içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu da hem velilerimizin hem çocuklarımızın hem de toplumumuzun bu konudaki ciddi çaba ve gayretleri sonucunda oluyor. Bugün burada açtığımız özel eğitime tabii olacak ve özel eğitim gerektiren bu konuda ihtiyacımız olan bir yaşam merkezi burası. Eğitimden ziyade normal günlük hayattaki yaşamlarını burada öğrenebilecekleri ve burada bu yaşamlarını kazanabilecekleri merkez. Bizim dinimizde dua türleri vardır. Bir sözlü, bir de fiili dua vardır. Normalde sorumluluk mertebesinde olan insanlar fiili dua yapmak zorundadır. İşi fiilen yapmak ve fiilen çözmek zorundadır. Biz idarecilerin sözlü duadan ziyade fiilen o işi gerçekleştirmek için çaba göstermek gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Beni ziyarete gelen velilerimizden biri bu merkezin hayata geçirilmesi konusunda yaptığı hatırlatması gerçekten bu işin ne kadar önemli olduğunu ve idareci olarak da bizim bu konuda ne kadar sorumluluk yüklettiğimizi fark ettirdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu merkez çocuklarımıza ve geleceğimize hayırlı olsun diyorum. Türkiye’ye ve diğer illere de örnek olacağına inanıyorum.” dedi.

Açılış öncesi özel gereksinimli bir öğrencimiz, Edirne Engelliler Yaşam Merkezi seramik atölyesinde kendi yapmış olduğu vazoyu Valimiz Sayın Günay Özdemir’e hediye etti.

Edirne Engelliler Yaşam Merkezi açılış programı, Valimiz Sayın Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini keserek, merkez içinde kurulan sınıfları ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

04-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-201704-05-2017

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.