EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Edirne Liseler Arası 2. Münazara Turnuvası” Gerçekleştirildi

  Edirne ili ve ilçelerinden toplam 48 lisenin katıldığı, evrensel boyutta güncel konuları çok yönlü, zengin bir çerçevede değerlendirme yeteneği kazandırma ve farklı fikirlere saygı duymalarını desteklemek adına, Edirne Valiliği, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beykent Üniversitesi işbirliği ile “Edirne Liseler Arası 2. Münazara Turnuvası” gerçekleştirildi. 
“Edirne Liseler Arası 2. Münazara Turnuvası” Gerçekleştirildi

“Argüman Firması Danışmanlık Şirketi” tarafından profesyonel olarak sağlanan jüri desteğiyle 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde Özel Edirne Beykent Anadolu ve Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen eleme maçlarıyla başlayan “Edirne Liseler Arası 2. Münazara Turnuvası”, 27 Nisan 2015 tarihinde Margi Hotel’de gerçekleştirilen Çeyrek Final, Yarı Final ve Final Maçlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Münazara, konusu her şey olabilecek bir cümlelik bir önermeye dair iki karşı görüşlü takımın fikirlerini, jüri önünde ve onları ikna edecek şekilde sözlü olarak savunmalarıdır. Çok daha kısa ifadesiyle kuralları olan bir tartışma şekli, sistemli bir düşünce aktarım faaliyetidir. Münazarada seçilen konular; olumlu ve olumsuz iki farklı şekilde savunulabilecek, kesin olarak doğru veya kesin olarak yanlış kabul edilemeyecek iki ucu açık cümleler olmaktadır.

Dolayısıyla münazaranın amacı bir fikrin karşı tarafa kabul ettirilmesi değil, fikrin en iyi ve tutarlı şekilde anlatılıp, mantık çerçevesinde en güzel haliyle savunulması olarak kabul edilir.

Edirne Valisi Sayın Dursun Ali ŞAHİN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, 25 Nisan 2015 tarihinde Özel Edirne Beykent Anadolu ve Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen “Edirne Liseler Arası 2. Münazara Turnuvası” eleme maçlarının yapıldığı sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı dilediler.

27 Nisan 2015 tarihinde Margi Hotelde gerçekleştirilen Münazaranın finaline, Vali Yardımcısı Sayın Nedim ÖZIRMAK, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Kemal SOYTÜRK, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri, Beykent Okulları Kurucu Temsilcisi Fatma GÜNAL, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Münazara saat 10:00 de başladı. Çeyrek finalde 8 okul, yarı finalde 4 okul birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Bu keyifli mücadele sonunda Edirne Güzel Sanatlar Lisesi ile Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi finale kaldılar. Üçer kişilik gruplardan oluşan iki lisenin öğrencileri finalde, “Yıl 2050 Bilim İnsanları Uzaylıların Varlığını Kanıtladılar” konu başlığında mücadele ettiler. Münazaranın finalinde, hükümeti ve muhalefeti hangi okulun temsil edeceği kura ile belirlenirken, kura sonucunda hükümeti Edirne Güzel Sanatlar Lisesi, muhalefeti ise Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi temsil ettiler. Her iki grupta finale yakışır bir mücadele sergilerken, final maçını jürinin oylarıyla Edirne Güzel Sanatlar Lisesi kazanarak, Edirne Liseler Arası 2. Münazara Turnuvasının şampiyonu oldular.

                İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada,  “İnsanlığın ve medeniyetin yücelmesinde iki önemli etken vardır:  düşünmek ve okumak. Düşüncenin daraltıldığı, düşünme tembelliğinin yaygınlaştığı günümüzde fikirlerin tartışıldığı münazara okulunun kurumsal anlamda gerçekleşmesini sağlayan değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum.

İlk çağlardan günümüze kadar insanlar, bütün bilim dallarında düşüncelerini yarıştırmış ve fikirlerin çarpışmasından yeni yeni hakikatlere ulaşmışlardır. Fikirlerin çarpıştığı bir platform olan münazara da gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Belli kurallar çerçevesinde farklı fikirlerin ortaya konduğu, savunmayı hiçbir zaman düşünmediğiniz bir fikri bile savunmak durumunda kalabildiğiniz münazarada yeni ufuklara ve gerçeklere ulaşılır. Derli toplu düşünebilmek, yapısal konuşma yapabilmek, eleştirel düşünebilmek, dünyayla bütünleşmek, dünyada olan şeyler hakkında akıl yürütebilmek de münazaranın gençlerimize kattığı üstün vasıflardan birkaçıdır.

Eğitim sistemimizin amacı sadece okuryazar yetiştirmek değil; fikir üretebilen, girişken, küresel düşünüp yerel hareket edebilen insanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda bireyin düşünme yetisini etkili bir hâle getirmek gerekmektedir.

Eğitim işi insan gereksinimlerinin çokluğu ve çeşitliliğine bağlı olarak gün geçtikçe zorlaşmakta, kazanılan her yeni beceri hemen arkasından kazanılması beklenen bir ya da birkaç yeni beceriyi öğrenmeyi gerektirmektedir. Günümüz eğitim kurumlarının önemi, eğitimin yaşam boyunca devam etmeye başlamasıyla birlikte artmaya başlamıştır. Öte yandan çağdaş dünyanın gereksinimleri günümüz bireylerinin düşünme becerilerine sahip olmalarını bir zorunluluk hâline getirmiştir. Öğretimde bilgi alıp verme yerine, düşünmeyi öğrenme önem kazanmaktadır. Bu yüzden okullarımızda düşünen, eleştiren, üreten, bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler yetiştirilmelidir.

Eleştirel düşünme, çok fazla bilginin ve bizi ikna etmeye çalışan çok fazla kişinin olduğu dünyaya karşı bir savunmadır. Gerçeğin bulunmasına yönelik sorgulama ve eleştiri, bireylerin bilişsel gelişimleri için gereklidir. Eleştirel düşünebilme ve etkili kararlar alabilme, eğitimli bir bireyin sahip olması gereken bilişsel becerilerdir. Demokratik bir toplumda bireylerin eleştirel düşünme becerilerine sahip olmaları ve karar verme becerilerini karşılaştıkları karmaşık sosyal problemlerin çözümünde kullanmaları çok önemlidir. Bu da öğretim sürecinde kullanılabilecek seçeneklerden biri değil, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Totaliter toplumlarda genel kabul görmüş düşüncelerin eleştirilmesine izin verilmezken demokratik bir toplumun okullarında sorgulamanın ve eleştirmenin özendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında münazaralar da demokratik yönetimlerin gelişmesine ve toplumun özgürleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Çağdaş bir birey olma yolunda ilerliyorsak eğitimi algılama biçimimizi ve öğretim yöntem ve tekniklerimizi                de bu doğrultuda geliştirmeliyiz. Öğrenmenin en iyi yolu araştırma, sorgulama, analitik düşünebilme ve düşündüklerini paylaşma, yani süreci yaşamadır.

Bu görev bilinci ile bu yıl ikincisi düzenlenen Edirne Liseler Arası Münazara Turnuvasının araştıran, sorgulayan, analitik düşünen bireyler yetiştirmek amacıyla yaptığımız tüm çalışmalara destek verici bir etkinlik olduğunu gördük.

Münazara turnuvasına katılan öğrencilerimiz arasında şartları eşitlemek adına geçen yıl Edirne Münazara Okulunu kurduk. Eğitimlerden sonra düzenlenen turnuvalar sonucunda öğrencilerimizde gözlemlediğimiz istek ve özgüven, yapılan bu çalışmanın gelenekselleşmesinin getireceği artılara olan inancımızı kuvvetlendirdi. Bu çalışma, Edirne ilindeki öğretmen ve öğrencilerin etkileşime geçmelerini sağlayarak,      paylaşımlarını artırmakla birlikte beklenilenden fazla tecrübeyi kendilerine kazandırdı.

Konuşmamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize hitaben söylediği veciz bir sözüyle bitirmek istiyorum. “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.” Gençlerimizi hür fikirler ışığında, eleştirel düşünmeyi öğreterek yetiştiren siz öğretmen ve idarecilerimizi tekrar kutluyorum” dedi.

                Edirne Vali Yardımcısı Sayın Nedim ÖZIRMAK yapmış olduğu konuşmada; “Bu kadar analitik düşünebilen hızlı bir şekilde fikir ve karşı fikir üretebilen ve bunu anlatabilen siz ülkemizin ve Cumhuriyetin teminatı Atatürkçü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte olmaktan çok memnunum. Öğrencilerimizin gözlerinde başarının ve başarmanın ışıltısını gördüm. Münazaraların en büyük faydası düşünen karşısındakini dinleyen, muhakeme yapabilen ve kendini en iyi şekilde ifade eden nesillerin yetişmesine katkı sağlaması, gençlerimize toplum önünde rahat konuşmak becerisini kazandırmasıdır. Bir münazarada kazanmak için önemli olan savunduğu fikrin doğruluğu değil, o fikri iyi savunmaktır. Bunun içinde iyi bir hitabet, iyi bir duruş, iyi bir görüntü, vücut dili, ikna edici bakışlar, tabi bunun yanında konuya iyi çalışmak, iyi hazırlanmak lazımdır. İki gruptan biri kazanacak ama bence kaybeden olmayacaktır. Çünkü çıkıp fikirlerini cesaretle savunan, kazanmak için mücadele veren tüm öğrenci gruplarını kutluyorum. Onlara destek olan öğretmenlerini kutluyorum. Bu organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

                Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Münazaraya katılan okulların öğretmenleri ve öğrencilerin katılım belgelerini İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Kemal SOYTÜRK ve Şube Müdürü Sayın Filiz SUGÖZLEYEN’den, en iyi üçüncü, en iyi ikinci ve en iyi konuşmacı ödülünü Beykent Okulları Kurucu Temsilcisi Fatma GÜNAL’dan, turnuvada ikinci olan okul ödülünü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN’dan, turnuvada birinci olan okul ödülünü ve münazara proje koordinatör idareci ve öğretmenleri plaketlerini Vali Yardımcımız Sayın Nedim ÖZIRMAK’ın elinden aldılar. 

 

                Münazara ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.    

 

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

1  1

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.