EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne Türkçe Atölyesi – 2 Sertifika Töreni Gerçekleştirildi.

‘Soydaş Türkçe Öğretmenleri Edirne Eğitim Çalıştayı - Edirne Türkçe Atölyesi 2 kapanış programı ve sertifika töreni gerçekleştirildi. 
Edirne Türkçe Atölyesi – 2 Sertifika Töreni Gerçekleştirildi.

      Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne İl Özel İdaresi’nin destek verdiği  ‘Soydaş Türkçe Öğretmenleri Edirne Eğitim Çalıştayı - Edirne Türkçe Atölyesi 2 kapanış programı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

      Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın, projede görev yapacak olan öğretmenler aracılığı ile anadillerinin toplum içinde konuşulması ve yaygınlaştırılması konusunda bilinçlendirilmesi. Hedef grubumuzun Türk kültürü ile bağlarının güçlendirilmesi, aidiyet duygularının geliştirilmesi. Türkçe öğretimini kolaylaştırıcı materyal desteğinin sağlanması. İletişim platformu oluşturarak öğretmenlerin birbirleriyle bağlantı kurmalarına ve paylaşımda bulunmalarına zemin hazırlanan proje kapsamında 09-16 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan, Gagavuzya,YunanistanKosova ve Makedonya´da Türkçe eğitimi veren 84 soydaş Türkçe Öğretmenimizi misafir ederek 30 saat Diksiyon, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Drama, Okuma Yazma Öğretimi ve Materyal Geliştirme ile Müzik ile Dil Edinim dersleri verildi.

      Bir hafta süren eğitimlerin ardından 14 Ağustos Cuma günü Devecihan Kültür Merkezinde sertifika töreni düzenlendi.

      Tören, proje kapsamında yapılan çalışmalar ile Edirne Valisi Sayın Dursun Ali ŞAHİN ve İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN’ın proje hakkında görüşlerinin yer aldığı sunumla başladı.

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gagavuzya’dan gelen Sonya SURİNA Soydaş Türkçe öğretmenlerimiz adına yaptığı konuşmasında, kendilerinin de proje kapsamında davet edilmesine teşekkürlerini ileterek “Bu Bir haftanın ve 30 saatin içinde her bir dersten inanılmaz güzel bilgiler aldık. Bu bilgileri biz mutlaka kendi derslerimizde kullanacağız. Buradan güzel mutlu duygularla ayrılacağız. Bu projeye emek veren, organizasyon yapan, bize yardımcı olan herkese tek tek teşekkür ediyoruz” dedi.   

     İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN yapmış olduğu konuşmasında “Balkanlar hiç şüphesiz en uzun ve istikrarlı dönemlerini Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındayken yaşamıştır. Bunda Türklerin bölgeyi bir vatan, anayurdun tamamlayıcı bir parçası olarak görmeleri ve burada hürriyet, hoşgörü, adalete dayalı düzen kurmuş olmalarının büyük etkisi vardır.

     Balkanların ilk gerçek Fatihi Sultan Mehmet Han ile başlayan fetihlerle ve özellikle Anadolu Türklerinin Balkanlar’daki iskânı politikasıyla, Türk dili, Türk kültürü ve yaşam tarzı Balkanlarda yüzlerce yıl sürecek bir etkiye sahip olmuştur. Diğer taraftan Balkanlara yerleşen Türkmen ve Yörükler Osmanlı ordusunun vurucu gücü ve imparatorluğun Balkanlardaki güvencesi olmuşlardır. Bu yüzdendir ki Balkanların fethinde bulunan ve fetihten sonra orada yerleşenlerin çocuklarına Evlad-ı Fatihan (fatihlerin evladı) denilmiştir.

     Ne yazık ki 19.YY‘da başlayan milliyetçilik ve hürriyetçilik akımlarını, Rusya ve Avusturya’nın kendi çıkarları doğrultusunda desteklemesi o güne kadar var olan huzur ve istikrar ortamının bozulmasına, Türklere yönelik şiddet ve baskının artmasına neden olmuştur. Milyonlarca soydaşımız Anadolu’ya geri dönmüş, kalanlar ise Balkanları Osmanlı’nın toprağı olarak görmeye devam etmiş, dillerini ve kültürlerini korumaya çalışmışlardır. 

     Balkan ülkelerinde geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türkçe´nin, eğitimine ve yayın hayatına günümüzde gereğince önem verilmediği ve ihmal edildiği bir gerçektir.  Balkanlarda yaşayan soydaşlarımız yaşadıkları farklı siyasi ve sosyal şartlar nedeniyle ana dili kullanımının azalması ile karşı karşıya kalmışlardır.

    Aileler yeni neslin ana dilini unutacağı gerçeğiyle yüzleşmekten çekinmektedirler Bunun yanında bazı bölgelerde her Türk öğrenci ana dili ile eğitim görememektedir. Türkçe eğitim görenler ise dil becerilerinin geliştirilmesi bakımından, eğitici kadroların mesleki eksikliği, okulda okutulacak ders kitaplarının ve eğitim araç gereçlerinin yetersizliği gibi birçok sorunla karşılaşmaktadırlar.

    Ancak eski yıllara oranla son on yılda Türkiye Balkanlarda yaşayan soydaşlarımıza yönelik Türkiye’nin bölgedeki ekonomik, politik, askeri ve kültürel varlığını muhafaza etmek, geliştirmek, barış ve istikrarı korumak, özellikle eğitim, kültür alanında mevcut sorunları çözmek yönünde başarılı politikalar üretmeye ve uygulamaya başlamıştır. 

     Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği, Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balkan Türkleri Federasyonun ortaklığında yürüttüğümüz projemizle Türkiye’nin soydaşlarımız için gerçek vatan toprağı olduğunu hissetmeleri, kültürel kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa etmeleri, ana dillerini öğrenme ve öğretme becerilerinin geliştirmeleri ve materyal eksiklerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

    Türkiye’nin Balkanlara açılan kapısı Edirne’mizde 2 yıldır soydaşlarımıza yönelik yürütmekte olduğumuz projemizin gelecek yıllarda da sürdürülmesi gerektiği inancını taşımakla beraber benzer uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda örnek teşkil edeceğini umut ediyorum.

       Yaptığımız her projede olduğu gibi bu projede de bizden desteğini esirgemeyen Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN’e, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na, projenin yazımından uygulanmasına kadar emeği geçen herkese ve katılımlarından dolayı Soydaş Öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.  Sözlerime yine bir Evlad-ı Fatihan olan ve bırakıp geldiği topraklara olan özlemini şiirleriyle her fırsatta dile getiren Yahya Kemal Beyatlı’dan bir şiirle son vermek istiyorum:

           

Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır

Evlad-ı Fatihân’a onun yâdigârıdır.

 

Firûze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o; 

Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyla biz’di o.

 

Üsküp ki Şar dağ’ında devâmıydı Bursa’nın.

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.

 

Üç şanlı harbin arş’a asılmış silâhları

Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları.

 

Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa,

Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.

 

İs’a Bey’in fetihte açılmış mezarlığı

Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı.

 

Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin

Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için.

 

Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.” dedi.

     Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN yapmış olduğu konuşmasında “Öğrenmek çok kutsidir. Hz. Ali ne güzel söylemiş bana bir harf öğretenin kölesi olayım demiş. Sizlerde burada 30 saat eğitim aldınız. Burada soydaş öğretmenlerimize Türkçe öğretmek ne güzel, çünkü bir dilin yokluğu bir milletin yıkılışıdır. O milletin yokluğu demektir. Bir milletin dilinin olması o milletin ayakta olmasının göstergesidir. Balkanlarımız’daki soydaşlarımızla sahip olduğumuz ortak değerlerin korunmasında, paylaşılmasında, milletin varlığını devam ettirmesinde dilini etkin kullanan öğretmenlere çok iş düşmektedir. Ülkelerinizde öğrencilerinize Türkçe’yi en iyi şekilde anlatacağınıza inancımızdır tamdır” dedi.

      Konuşmaların ardından projede emeği geçenlere, eğitim veren akademisyen ve öğretmenlerimiz ile proje kapsamında eğitim gören 84 soydaş öğretmenimize sertifikaları Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, T.C. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Sayın Murat Ahmet YÖRÜK, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Süleyman PİŞKİN ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Trakya Bölge Koordinatörü Sayın Fatih OT tarafından verildi.

     Program, diksiyon derslerinde uygulanan teknikleri içeren konuları sunmak için hazırlanan “Kayıp Aşk” konulu şiir dinletisi ve müzik ile dil edinimi derslerimizde soydaş öğretmenlerimizden oluşan koronun seslendirdiği müzik dinletisi ile devam etti.

       Soydaş Türkçe Öğretmenleri Edirne Eğitim Çalıştayı - Edirne Türkçe Atölyesi 2 kapanış programı Valilik binası önünde kurulan platformda çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

       Projeye katılan öğretmenlerimiz Cumartesi gün gerçekleşen Çanakkale gezisinin ardından Pazar günü ülkelerine uğurlandı.

Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika TöreniTürkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika TöreniTürkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika TöreniTürkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika TöreniTürkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika TöreniTürkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni   Türkçe Atölyesi-2 Kapanış ve Sertifika Töreni1   1   1   

      

  

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.