EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

EPALE (Avrupa’da Yetişkin Öğrenme İçin Elektronik Platformu Edirne Bölge Çalıştayı) Başladı.

05 Aralık 2016 Pazartesi günü gerçekleşen açılışa Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Cengiz Orta, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, Bakanlık proje sorumluları, İlimiz merkez ve ilçeleri ile İstanbul (Avrupa), Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinden toplan 57 öğretmen katıldı.
EPALE (Avrupa’da Yetişkin Öğrenme İçin Elektronik Platformu Edirne Bölge Çalıştayı) Başladı.

Millî Eğitim Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Belediyelerin Yetişkin Eğitim Birimleri, Yetişkin Eğitimi Sağlayan STK’lar, Yetişkin Öğrenimi Alanında Uzman Akademisyenler ve Yetişkin Öğrenimi Odaklı Medya Temsilcilerinin proje ortağı ve paydaşı olduğu “EPALE – Electronic Platform For Adult Learning in Europe (Avrupa’da Yetişkin Öğrenme İçin Elektronik Platformu Edirne Bölge Çalıştayı) başladı.

 

05 Aralık 2016 Pazartesi günü gerçekleşen açılışa Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Sayın Cengiz Orta, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, Bakanlık proje sorumluları, İlimiz merkez ve ilçeleri ile İstanbul (Avrupa), Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinden toplan 57 öğretmen katıldı.

 

35 üye ülkede uygulanan, tüm Avrupa’da yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları çevrimiçi bir platformda buluşturarak iyi örnek uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan http://ec.europa.eu/epale web portalı tanıtım çalıştayı Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ile ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimiz ve şehitlerimizin manevi huzurunda Saygı Duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. 

 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, yapmış olduğu konuşmasında: “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını amaçlayan, sürekliliği olan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Bireyler bu eğitim ihtiyaçlarını, örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızdan karşılayabilmektedirler.

 

Teknolojinin büyük  bir hızla gelişme gösterdiği günümüz koşullarında, ülkemizin bireyleri örgün eğitimin yanında yaygın eğitim kurumlarımızda verilen eğitim imkanlarından da en iyi şekilde yararlanabilmektedir. Öyle ki eğitim için yaş ve mekân şartları önemini yitirmiş; her yerde, herkes için, her zaman öğrenme bir yaşam şekli olmaya başlamıştır.

 

Amacımız; Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak; bireyleri hayatının her aşamasında eğitime katabilmek, onların eğitime erişimlerini arttırmak, kısacası; öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.

 

Bizler de bu amaçlara ulaşma yönünde ilimizde hayat boyu öğrenme kapsamında titiz çalışmalar yürütmekte, kurumlarımızın özverili çalışmalarıyla binlerce gönüllü vatandaşımıza ve her seviyedeki öğrencimize eğitim süreleri boyunca daima rehberlik ederek ideallerine ulaşmalarına katkı sağlamaktayız.

 

Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarımızla etkili işbirlikleri yapıyoruz. Kurumlar arası işbirliği ekseninde halkın farkındalığını oluşturmak için ilimizde; kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 14-15 Ekim 2016 tarihlerinde ‘’Öğrenme Şenlikleri’’ni gerçekleştirdik. 2016 yılında Türkiye de hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 4,6 iken Edirne’mizde bu oran 8.79 olarak  istatistiklere yansımıştır. Bu oranın da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oran olduğunu belirtmek isterim. 01 Eylül 2015-31 ağustos 2016 tarihleri arasında toplam 907 kurs açılmış olup, bu kurslarda 17,410 kişi yararlanmıştır. Dezavantajlı bölgelerde 82 kurs, hastanelerde 43 kurs, cezaevlerinde 42 kurs ve en önemlisi kaderlerine terk etmek istemediğimiz 23 yaş üstü engellilere 46 kurs açmış bulunmaktayız.

 

Şunu ifade etmek isterim ki eğitimde 23 yaş üstü engelli bireylerin eğitim hayatları ile ilgili bir boşluğu halk eğitim merkezlerimizin uhdesindeki kurslarla kapattık. Dezavantajlı bölgelerimize yoğunlaşarak şehir insan ilişkisi, devletimizin kültürel değerlerine eklemleme, entegre etme ve onları kendi değer yargıları içerisinde sosyalleşmeleri yönünde kurslar açtık ve bu kursların sayılarının arttırılması yönündeki çalışmalarımız da devam etmektedir.

 

Bugün İlimizde, Avrupa’da yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşları bir platformda buluşturmak ve aralarında iyi örnek uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan EPALE portalının tanıtımı ile ilgili çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Bu portal, birçok özelliği ile yetişkin öğrenimi odaklı kurum ve kuruluşları bir platformda birleştirerek bir topluluk oluşturmayı amaçlamıştır.  

 

Bakanlığımızın politikaları ve sunduğu imkânlarla eğitim alanında da, bugün düne göre kıyaslanamayacak düzeyde toplumumuzda bilinç düzeyi artmıştır. Bu bilinç çerçevesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz de ülkemizde yaygın eğitim alanında önemli bir dönüşüm ve ilerlemeyi gerçekleştirecek etkili çalışmalar yürütmektedir. Hepimizin bildiği gibi bugün  eğitim alanında atacağımız her adım, yarın ülkemizin geleceğine atılacak bir adım olacaktır.

 

Bugün Serhad Şehrimiz Edirne’mizde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen EPALE NNS Projesi‘nin tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına  yönelik çalıştayımıza katılımlarıyla ve sunumlarıyla katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, çalıştaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

 

Hayat Boyu Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Cengiz Orta, yapmış olduğu konuşmasında: “Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütülen EPALE Türkiye Ulusal Destek Servisinin düzenlemiş olduğu EPALE Bölge Çalıştayına hoş geldiniz. Yetişkin eğitimi, yetişkin olarak düşünen kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini arttırmalarına, teknik ve mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine, tutum ve davranışlarını, hem kişisel gelişim bakımından, hem de dengeli ve bağımsız toplumsal ekonomik ve kültürel geliştirmeye katılma bakımından değerlendirmelere olanak sağlayan düzenli eğitim süreçlerini ifade eder. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında meydana gelen sürekli değişmeler günümüz yaşam koşullarını gerektirdiği bilgi ve becerilerin sürekli yenilenmesini gerekli kılmaktadır. Yetişkin bireylerin bilgi ve becerilerinin yenilenmesi yetişkin eğitimiyle sağlanmaktadır. Bu bağlamda gittiğimiz her ilde yaygın eğitim kurumlarımızı ziyaret ettiğimizde şöyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Ana felsefemizi biliyorsunuz beşikten mezara kadar ilim. İlim Çin’de dahi olsa gidiniz onun bulunuz. 7’den 70’e kadar herkese bilgiyi, beceriyi tekrar kazandırmak. Yaygın eğitim kurumlarımızı ziyaret ettiğimizde sınıfları da görmek istiyoruz. Dersleri görmek istiyoruz. Çünkü Hayat Boyu Genel Müdürlüğü olarak sahadaki sizleri çok önemsiyoruz. Çalışmalarınızı görmek istiyoruz. Sizin isteklerinize göre Bakanlık ve Genel Müdürlük bazında bunları şekillendirmeye çalışıyoruz. Bakıyoruz sınıfa adım atar atmaz bir bakıyorum yetişkin insanlar ayağa kalkıyorlar. Burada iki şey düşünmeliyiz bunu saygıdan dolayı mı yapıyorlar, yoksa pedagojik formasyon, eğitimcilerimiz bunu mu uyguluyorlar. Yaygın eğitim kurumlarında hedef kitlemiz yetişkinler. Bu konu üzerinde gerekli çalışmaları yapacağız. Gelecekteki yetişkin eğitim anlayışı, günümüzdeki sınıf anlayışından kurtularak sınıf dışı gerçekleştirme eylemindedir. Eğitim, genel olarak çoklu ortamlar, konferanslar, internet, kitle iletişim araçları ile bireylere ulaştırılmaktadır. Ancak bu ortamlar günümüzdeki teknolojik yapıdan daha ileri seviyede olurken bireylerin birbiriyle tecrübelerini paylaşmalarını sağlayacaktır. EPALE yetişkin eğitim alanında bu paylaşımlara fırsat sunan bir platformdur. Bilişim teknolojide gelişen gelişmelerle birlikte insanlar arasında ki iletişimde hızlanmıştır. Bilgiye ulaşırken sanal alemde bir çok değerimizi de kaybediyoruz. Yaygın eğitim kurumlarımız hem teknolojinin hızlanmasını kullanacak hem çağın gereklerini yakalamış olacak. Ama özverilerimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi kaybetmeyeceğiz. EPALE sizlerin desteğiyle yetişkinlerimize ve özellikle yetişkin eğitim sağlayan öğrencilerimize daha kaliteli, güncel, onların öğrenmelerini destekleyecek içerikler sunacak. Ülkemizin değişik yerlerinden gelecek haber, etkinlik, makale, kaynak, rapor gibi paylaşımlarla onlara ve tüm Avrupa ülkelerine ülkemizdeki yetişkin eğitim kalitesini yansıtacaktır” dedi.

İki gün sürecek olan çalıştay, açılış programının ardından ilk etkinlik çalışması ile başladı.

05-12-2016   05-12-2016   05-12-201605-12-2016   05-12-2016   05-12-2016   05-12-2016   05-12-2016   05-12-2016   05-12-2016

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.