EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenli Okul Projesi Konferansı Düzenlendi

    Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda 02 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11:00’de düzenlenen konferansa, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Kemal SOYTÜRK, Güvenli Okul Proje Başkanı Sayın Osman ÖZTÜRK, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Sayın Çağla GARİPAĞAOĞLU ve eğitim yöneticileri katıldı.
Güvenli Okul Projesi Konferansı Düzenlendi

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzce; okul yöneticilerine yönelik “ Güvenli Okul Projesi” konulu konferans düzenlendi.

CSG Güvenli Okul Proje Başkanı, CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü Sayın Osman ÖZTÜRK ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Çağla GARİPAĞAOĞLU tarafından, 02 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 11:00´da Edirne Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonunda Merkez, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve yine aynı gün saat 15:00´da Keşan İlçesinde Özel Keşan Bahçeşehir İlk/Ortaokulu Konferans Salonunda Keşan, Enez, İpsala, Meriç ve Uzunköprü İlçelerinde görev yapan resmi/özel tüm okul müdürlerinin katılımıyla "Güvenli Okul Projesi" çerçevesinde okul, öğrenci ve kampüs güvenliği ile ilgili konferans verildi.

          Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda saat 11:00’de düzenlenen  “ Güvenli Okul Projesi” konulu konferansa, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Kemal SOYTÜRK, CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü Sayın Osman ÖZTÜRK ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Sayın Çağla GARİPAĞAOĞLU ve eğitim yöneticileri katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, yaptığı konuşmada, “Yedi milyarlık dünya nüfusunun yarısını, ülkemizde ise nüfusun %30’unu (22.7 milyon) çocuklar oluşturmaktadır. Halen 22 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde, eğitim çağındaki çocukların güvenli bir okul ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik olarak hazırladığımız “Güvenli Okul Projesi’nin önem ve değeri ortaya çıkmaktadır. Okullar ve çevresinde oluşabilecek güvenlik risklerin önlenmesinde kolluk kuvvetleri ile koordineli çalışılmasının yanında; okul, öğrenci, aile ve toplum işbirliğinin sağlanmasının önemi tartışılmazdır. Okullarda öğrenmenin istenilen düzeyde gerçekleşmesi ve eğitimsel hedeflere ulaşılması için en temel koşullardan biri, öğrencilerin ve okul personelinin kendilerini güvende ve özgür hissettikleri bir eğitim ortamının sağlanmasıdır. Okul güvenliği sadece okul ve çevresinin güvenliğini sağlayıcı ve koruyucu çalışmaları içermez. Güvenlik algısının güçlü olduğu güvenlik yönetiminin her aşamasında, okul bina ve kampüslerinin tasarımından sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin çeşitliliğine ve kalitesine, öğrencilerin şiddet içeren davranışlarından, öğrenmeye odaklanmalarına kadar, okul kültürü ve iklimini oluşturan tüm etmenler bulunmaktadır. Şiddet olaylarının çok yönlü olduğu okullarda okul paydaşları arasında uygulanan şiddet nedeniyle, okul ortamının güvenliği olumsuz yönde etkilenmektedir. Okullarda güvenli ortamın ve çevrenin yaratılması için farkındalık yaratmak gerekmektedir. Ülkemizde bu alanda birçok çalışma yapılmakta ise de bunlar, yeterli olamamaktadır. Okul güvenliği; öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları gibi kişileri ve bu kişilerin birbirlerine karşı tavırları gibi çevresel faktörleri içermekle birlikte, fiziksel koşulları da kapsamaktadır.  Güvenli okul, yalnızca suça karışmaktan veya suçtan zarar görmekten korkulan okul olmayıp, yönetici ve okul çalışanlarının tutum ve davranışlarını, okulun tasarımını ve binanın yapısından donanımına kadar hijyen ve sağlıklı beslenme dahil daha birçok özelliği de içinde taşıyan okuldur. Okul güvenliğinin sağlanmasında okul yöneticileri, öğretmen ve rehberlerin rollerinin önemli olduğu kabul edilmelidir. Okul güvenliği çok aktörlü ve çok fonksiyonlu bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Ülkemiz, 22.7 milyon çocuk nüfusuyla, diğer ülkelere göre farklı bir demografik yapıya sahiptir. Bu durum okul güvenliği ve çocuk konusunda yeni sosyal ve güvenlik politikaları oluşturulmasını ve eğitimlerinin sürekli geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Okul güvenliğinin kapsamı ve boyutları; çocuğun ya da diğer okul personelinin okula gitmek amacıyla evinden ayrılması anından başlayarak tekrar evine gelinceye kadarki tüm aşamaları içerir. Okullarda akademik anlamda eğitim ve öğretim etkinliklerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için okul ortamının elverişli olmasının yanında, okulun fiziksel kapasitesi ile öğrencilere sunduğu okul atmosferinin öğrencinin öğrenme ve gelişim psikolojisi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Güvenli Okul “öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettiği, uygun öğrenme ortamlarının oluşturulduğu, sağlıklı bir iletişimle birlikte huzurlu bir iklimin, sevgi, saygı, hoşgörü ortamının olduğu, akran zorbalığının olmadığı bir yer demektir. Güvenli Okul; öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissettikleri, öğrenme ve öğretme için en uygun ortamın olduğu, tedirginlik, korku ve gözdağının olmadığı, yüksek ölçekli güvenlik algısına ve uygulamalarına sahip, özgür ve güvenli bir ruhu, huzurlu ve mutlu bir atmosferi, birbirini seven ve değer veren, okuluna bağlılık hissiyle dolu, öğrenmeye ve öğretmeye odaklanmış öğrenci ve öğretmenleri, uyum ve uzlaşıyla oluşturulmuş kuralları, olası suç olgularına karşı önceden saptanmış plan ve projeleri bulunan, proaktif bir güvenlik algısının etkin ve yetkin olduğu, ailelerin çocuklarının dönüşünü gönül rahatlığıyla beklediği, sınıfları tebessüm eden, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerle renklendirilmiş bahçesi öğrencilerin sevinç çığlıklarıyla çınlayan, umut ve bilginin güneş gibi ısıttığı, gözlerinin içi gülümseyen okuldur. Velhasıl; güvenli okul, uyumlu okuldur. Okuldaki eğitim öğretim etkinliklerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi açısından öğrencilerin ve okul personelinin kendilerini güvende hissetmeleri büyük bir öneme sahiptir. Okul güvenliğini, Türk Eğitim Sistemimizde çözülmesi gereken en önemli problemlerden biri olarak değerlendirmekteyiz” dedi.

CSG Güvenli Okul Proje Başkanı, CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü Osman ÖZTÜRK, “CSG Güvenli Okul Projesi, öğrencilerimizin güvenli ortamlarda güvenli eğitim alabilmeleri için hazırladığımız bir projedir. Çocuklara ne kadar çağdaş ve kaliteli eğitim verebilir ve ne kadar da tehlike ve risklere karşı koruyabilirsek, geleceğimizi de o kadar sağlam temeller üzerine kurabilir ve yaşatabiliriz. Yarınlarımızın umut çiçekleri çocuklarımızı güvenli okullarda geleceğe hazırlamak toplumsal sorumluluğumuzdur. Neden güvenli okul, okullarımızda birçok sorunlar yaşanmaktadır. Birçok şiddet olayları oluyor. Türkiye’de okul güvenliğini etkileyen birçok sorun var. Bunların başında, zorbalık, hırsızlık, şiddet, okuldan kaçmak veya okul çeteleri ve terör gibi olayları görüyoruz. Okulların yüzde 62’inde şiddet olayları yaşanıyor. Velilerle yaptığımız görüşmelerde yüzde 74’ü çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını söylediler. Bizler okulların daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz tabii ki bunlar maliyette gerektiriyor. Ama sevdiklerimizin güvende olması hiçbir maliyetle hiçbir değerle ölçülemez. Çocuklarımızı yarınlara güvenle hazırlamak istiyorsak bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Çağla GARİPAĞAOĞLU, “Okul iklimi, okula kimliğini kazandıran, okul paydaşları tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların motivasyonu ile davranışlarını etkileyen bir özelliktir. Okul ikliminin olumlu olmaması durumunda tatminsizlik duyan öğretmen ve öğrencilerin, okula gelmeme, okuldan uzaklaşma, okulu terk etme, fiziksel ve zihinsel sağlığını kaybetme, şikayetlerinin artması ve benzer tutumlar takınabilir. Sağlıksız ve olumsuz ikliminin bulunduğu bir ortamda güvenli okuldan söz etmenin mümkün değildir” dedi.

           Konferans, konuşmaların ardından İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN’ın, Sayın Osman ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Sayın Çağla GARİPAĞAOĞLU’na hediye takdimi ile sona erdi.

02-12-2015   02-12-2015   02-12-201502-12-2015   02-12-2015   02-12-201502-12-2015

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.