EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İstiklal Marşımız 97 Yaşında.

Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletimizin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren 12 Mart İstiklal Marşı’mızın Kabulü, İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” kapsamında Edirne Valiliği Himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde, Edirne Yıldırım Beyazıt Lisesi tarafından program düzenlendi.
İstiklal Marşımız 97 Yaşında.

12 Mart 2018 Pazartesi günü İlimiz Merkez Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa Valimiz Sayın Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sayın Salim Afgün, Edirne Belediye Başkan Vekili Sayın Selçuk Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Sayın Dr. Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sayın Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sayın Alpaslan Doğan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hakan Cırıt, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hakan Cırıt tarafından yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hakan Cırıt, yapmış olduğu konuşmasında: “Bugün burada İstiklal Marşımızın kabulünün 97. Yılının kabulü için toplanmış bulunmaktayız. Hemen hemen her milletin ve devletin bir marşı olmakla birlikte, bu marşların her birinin gerek ortaya çıktığı dönemin koşulları gerekse ifade ettiği mana itibariyle kendilerine has bazı hususiyetleri vardır. Bu açıdan bakıldığında İstiklal Marşımız, Bu hususiyetlerin bir sonucu olarak, ancak aziz milletimize mensubiyeti olan bireyler için bir anlam ifade etmekte; ruhlarda ve gönüllerde beklenen tesiri ortaya çıkarabilmektedir. 

İstiklal Marşımızın bir müsabakayla başlayan ve Büyük Millet Meclisi’nde kabulüyle sonuçlanan aşamalar bu açıdan bakıldığında fiili durumun resmileşmesidir. Hepimiz biliyoruz ki, bu müsabaka daha açılırken böyle bir marşı ancak Mehmet Akif Ersoy’un yazabileceği bilinmektedir. Bir bakıma bütün bu resmi uygulamalar Mehmet Akif Ersoy’un milletiyle birlikte yaşadığı tarihi bir süreç içerisinde zihninde ve gönlünde olgunlaştırdığı dizelerin kağıt üzerine dökülmesine vesile teşkil etmiştir. Zaten kendisine hasta yatağında İstiklal Marşı’yla ilgili bir soru yöneltildiğinde verdiği cevap bu açıdan manidardır: “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!”.

Bu söz tek başına, İstiklal Marşımızın daha önce ifade ettiğim dönemin pratik bazı ihtiyaçlara cevap vermek kaygısından değil, tarihi bir tecrübenin sonucunda ortaya çıktığını ne güzel ifade etmektedir. Büyük Şair çok iyi bilmektedir ki, kaleme aldığı marşın her kıtasında milletinin ayrı bir vasfı yer almakta ve her mısrasında yaşanan tarihi süreç ifade edilmektedir. Bu marşın tekrar yazılması demek, o tarihi tecrübelerin tekrar yaşanması, tarihin tekerrür etmesi demektir ki; bütün bu zor günleri yaşayan ve milletine âşık olan bir şair için bu hiç de arzu edilecek bir temenni değildir.

15 Temmuz’da ve bugün Afrinde yaşananlar da tarihin bir tekerrürü değil midir? Vatan millet bayrak ve din hainlerinin organize ettiği, milletimizin ve Kahraman ordumuzun imanıyla durdurduğu bu ihanet bir kez daha göstermiş ki bu milletin bir istiklal marşı vardır. Bir daha da kimse bu millete istiklal marşı yazdırmayacaktır. Vatan hainlerine devletimiz ve milletimiz gereken cevabı bir kez daha vermiştir ve vermektedir, Tıpkı Kut’ül Amarede ki gibi Çanakkale’de ki gibi Sakarya ve Dumlupınar’daki gibi ve bugün Zeytin dalı operasyonundaki gibi…

Mehmet Akif´in, Selçuklu´dan aldığı Osmanlı´dan aldığı, geniş İslam ve Osmanlı coğrafyasından derlediği medeniyet tasavvurunu kendi süzgecinden geçirdi ve bu millete teslim etti. Yerli, Milli, Manevi değerlerle örtülü bir medeniyetin savunusu ve takipçisidir Akif.  Batı  Medeniyetinin manadan kopuk tamamen maddesel dayatmalarına karşı çıkan ve içinde yaşadığı toplumu buna karşı daima uyarmıştır.

Değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler "Mehmet Akif kadar şair olmak yetmez, Mehmet Akif kadar da Milli olmanız gerekir." Sizler fikirde varsınız, düşüncede varsınız, ilimde varsınız, yüksek teknolojinin tesisinde olacaksınız. Bu yarışta hiç kimse size ulaşamayacak sizi yakalayamayacaklar. Sizler ´Oku! Seni yaradan Rabbi´nin adıyla oku!´ emrine muhatap bir gençlik olarak okuyacak, geleceğe böyle yürüyeceksiniz. Akif´in çabaları da duaları da yerini bulacak.

Akif için milliyetçilik aynı medeniyetin mensubu olmak ve aynı istikamete bakıyor olmaktan ibaretti. Mehmet Akif, kavmiyetçilikten, ırkçılıktan, tefrikadan o kadar uzaktaydı ki Şam´ın, Bağdat´ın, Filistin´in, Pakistan´ın, Balkanların, Hicaz´ın halklarıyla yüreği hep birlikte atıyordu.´´

Mehmet Akif nereden seslenirse seslensin, O´ aynı coğrafyanın, aynı halkların hissiyatına tercüman olmuştur.´´İşte bizim en başta Akif´in bu milliyetçilik tasavvurunu anlamamız ve her yerde anlatmamız gerekiyor.

´´Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan.

Kaldırın ayrılık esvabını artık aradan.

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez.

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez´´

Değerli Misafirler; İstiklal Marşımızın on kıtası başlı başına milli ve tarihi bir manifestodur. Bu açıdan marşımızın muhtevasının anlam kazanabilmesi için, onu doğuran tarihi koşulların iyi bilinmesiyle mümkün olacaktır. Milli marşımız, dün ve bugün arasında tarihi bir köprü vazifesi görmektedir.

 Bir milletin yeniden diriliş destanının şairi olan Merhum Mehmet Akif, İstiklal Marşını, “artık milletindir” diyerek Safahat’ına almamıştır. Ayrıca, bu marşı yazmasına karşılık verilen ödülü ihtiyacı olmasına rağmen bir hayır kurumuna bağışlamıştır. Yine hepimiz biliyoruz ki, Ankara’nın soğuk günlerinde sırtındaki paltoyu çıkarıp cephedeki Mehmetçiğe göndermek gibi büyük bir fedakârlığı ve âlicenaplığı göstermiştir. Nasıl ki, kaleme aldığı milli marşımızın her satırında bu milletin bireylerinin alması gereken dersler var ise, Büyük Şair’in hayatının her safhasında, yazdıklarının her satırında bizim için alınması gereken dersler; okunması gereken ibretlik tablolar vardır. 

Değerli Misafirler; Milli şairimizin hayat hikayesi okunduğunda, karşımıza,  milletinin en zor günlerine tanıklık etmiş; milletini içine düştüğü badirelerden kurtarmak için çırpınan, onun dertleriyle dertlenen ve bu uğurda varını yoğunu ortaya koyan; bütün bu yaşananları en güzel şekilde ifade edebilen sağlam karakterli, imanlı ve kamil bir insan karşımıza çıkacaktır. Bugün bizlere düşen,  Milli Şair’in hayatından dersler çıkarmak, milli marşımızın muhteva ve manasını en güzel şekilde idrak etmek ve milli marşımızı milletin milli birlik ve beraberliğinin bir sembolü olarak her zaman muhafaza etmektir. 

Sevgili gençler, İstiklâl Marşını sevmek, ülkemizi sevmektir,

İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize , bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır.

Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise, onurumuza şerefimize sahip çıkmaktır.

İstiklâl marşı ve bayrak törenlerinde bizlerin göstereceği ciddiyet ve coşkunun derecesi bize bırakılan yüce mirasa ne denli sahip çıktığımızın göstergesi olduğundan; bayrak törenlerine karşı her zamankinden daha duyarlı olmak, bağımsızlık sevdası ile bu toprağa düşmüş şehitlerimize karşı boynumuzun borcu olmalıdır.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git, diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticanın şu sizin lehçede ma´nası bu mu?

Sözlerime Mehmet Akif’in Bu dizeleriyle son verirken İstiklal Harbimizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u, Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Balkanlardan Sarıkamış’a, Yemenden Kafkasya’ya, Çanakkale’den Kut-ül Amare’ye, İstiklal Savaşımızdan 15 Temmuza, El Bab’dan Cereblusa, Güneydoğudan  Afrin’e bu vatanın bekası  uğrunda toprağa düşmüş bütün aziz şehitlerimizi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” Dedi.

 Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, ilimiz ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Ezbere Güzel Okuma” ve ilimiz ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen “Safahattan Bir Şiir Okuma” ve “Mehmet Akif ve Gençlik” temalı kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi.

Yarışmalarda üçüncü olan öğrencilerimize ödüllerini Edirne Belediye Başkan Vekili Sayın Selçuk Çakır tarafından, ikinci olan öğrencilerimize ödülleri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sayın Salim Afgün tarafından verilirken, yarışmalar sonucunda birinci olan öğrencilerimiz ödüllerini Valimiz Günay Özdemir’in elinden aldılar.

İlkokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışma Sonuçları:

1. Ülküm Gülce Görgülü / İpsala Serhat İlkokulu

2. Derin Erengil / Havsa Sokollu İlkokulu

3. Yağmur Irmak Aydın / Edirne Merkez Vali Fahri Yücel İlkokulu

Ortaokullar Arasında Düzenlenen İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışma Sonuçları:

1. Beril Yenice / Özel Edirne Beykent Ortaokulu

2. Bengisu Buçukçu / Uzunköprü Gazi Turhanbey Ortaokulu

3. Karseli Ceylan / Havsa Atatürk Ortaokulu

Liseler Arası “Safahattan Bir Şiir Okuma” Yarışmaları Sonuçları:

1. Mustafa Şimşir / Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Seyfettin Fatih Hasan / Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi

3. Sema Kırnak / U.Köprü Hüseyin Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 Liseler Arası “Mehmet Akif ve Gençlik” Temalı Kompozisyon Yarışmaları Sonuçları:

1. Gülben Yamen / Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi

2. Feyza Adıgüzel / Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Aysu Gezer / Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Program, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “ İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik” temalı programın ardından sona erdi.

12-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-201812-03-2018

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.