EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Batı Marmara Bölgesel Ödül Töreni Gerçekleştirildi

26 Ekim 2015 Pazartesi günü saat 10.30’da Edirne Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Mimar Kemaleddin salonunda düzenlenen törene, Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürü Sayın İbrahim KORKMAZ, Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Halis İŞLER, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzman Yardımcıları Sayın Murat AKKUŞ, Sayın Ufuk Önder SERDAR, protokol, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Batı Marmara Bölgesel Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Edirne Valisi Sayın Dursun Ali ŞAHİN’in katılımıyla, “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Batı Marmara Bölgesel Ödül Töreni” Gerçekleştirildi.

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkanlarının sunulması ve 2023 Türkiye Vizyonunun gerektirdiği hedeflerin yakalanmasının desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" düzenlenmiş ve ülke genelinde 5 kategoride 1047 başvuru yapılmıştır. Çalışmalar Bakanlığımız tarafından görevlendirilen değerlendiriciler tarafından önce elektronik ortamda ardından saha ziyaretleri ile değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucu Batı Marmara Bölgesinde, Cumhuriyet Sistemde Öncü çalışmasıyla, 5 nolu kategoride, kurumsal türde, Kırklareli ilinden Merkez/Cumhuriyet Ortaokulu, Batı Marmara Bölgesinde, İnternette Okul Televizyonu çalışmasıyla, 4 nolu kategoride, kurumsal türde, Tekirdağ ilinden Süleymanpaşa/Bilim ve Sanat Merkezi ve Batı Marmara Bölgesinde,  Yaratıcı Zihinler- Edirne Bilim Atölyeleri çalışmasıyla, 1 nolu kategoride, kurumsal türde, Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü bölgesel ödüle layık görülmüştür.

26/10/2015 Pazartesi günü saat 10.30’da Edirne Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Mimar Kemaleddin salonunda ‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Batı Marmara Bölgesel Ödül Töreni’  gerçekleştirildi.

Törene, Edirne Valisi Sayın Dursun Ali ŞAHİN, Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, Kırklareli Millî Eğitim Müdürü Sayın İbrahim KORKMAZ, Tekirdağ Millî Eğitim Müdürü Sayın Halis İŞLER, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzman Yardımcısı Sayın Murat AKKUŞ,  Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzman Yardımcısı Sayın Ufuk Önder SERDAR, protokol, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzman Yardımcısı Sayın Murat AKKUŞ, yaptığı konuşmada, “İçinde bulunduğumuz bilgi çağı baş döndürücü gelişmelere sahne olmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, ekonomik yapıdaki dönüşüm, kurumların klasik görevlerinden öte öğrenen, gelişen ve yenilikçi organizasyonlar olmasını zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda değişime ayak uydurmanın ötesinde onu yönetmek ve kurumsal amaçların gerçekleşmesiyle maksadıyla kullanmak elzem hale gelmiştir. Değişimi yönetmek içinde bilgiye sahip olmak yeterli olmayıp onu üretmek gerekmektedir. Eğitim kurumları bu değişimden etkilenmeleri yanı sıra değişimi yönetmek adına her dönemdekinden daha belirleyici bir konuma gelmiştir. Günümüz eğitim kurumları bilgi veren organizasyonların ötesinde tüm paydaşlarıyla birlikte bilgiyi üretebilmeyi öğreten kurumlar olmak durumundadır. Bilgi toplumunun getirdiği bu gereksinimleri karşılamak ve kurumsal amaçları gerçekleştirmek adına Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlerden bir tanesi de eğitim ve öğretimde yenilikçi ödülleridir. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilikler Ödülünün amacı eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların kalitesinin arttırılması, paylaşımının sağlanması ve ödüllendirilerek teşvik edilmesi. Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi olmayı kendine vizyon edinmiş olan Bakanlığımız da değişimin yönetebilmenin koşullarından biride yenilikçi uygulamalarının sürdürülebilirliğidir. İlk kez 2011-2012 eğitim-öğretim yılında uygulanan ve geride bıraktığımız 2014-2015 eğitim-öğretim yılında üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Eğitim ve Öğretimde Yenilikçileri Ödülleri başvuru, değerlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde geçtiğimiz yıl önemli yenilikler yapılarak bir anlamda bu ödüllerinde yenilikçilik felsefesine uygun biçimde yeniden yapılandırılması sağlanmıştır. Kategoriler güncellenmiş, başvuru ve değerlendirme işlemleri geliştirilen bir modülle elektronik ortama taşınmış. Geliştirilen çoklu mekanizması ile kriterlerin güncellenmesiyle yapılan ölçme işleminin geçerliliği ve güvenirliliği önemli ölçüde arttırılmıştır. Lisans üstü eğitim, yabancı dil, mesleki deneyim, alan tecrübesi, akademik yeterlilik gibi birçok kritere göre belirlenen 1000’e yakın başvuru arasından seçilen ve eğitilen bağımsız değerlendiricilerle başvurular elektronik ortamda değerlendirilmiştir. Ardından gerçekleştirilen saha ziyaretleri yoluyla bu örnek çalışmaların yerinde gözlemlenmesi sağlanmıştır. Bu süreç sonunda öğretim yöntem ve teknikleri, sanatsal, sportif, çevresel ve kültürel faaliyetler, okul idaresinin geliştirilmesi eğitim ve öğretime erişim ve yönlendirme ve serbest kategori olmak üzere 5 kategoride 1047 ödül başvurusundan 88 başvuru bölgesel ödül almaya hak kazanmıştır. Sürecin son aşaması olarak Bakanlık törenimiz ise bölgesel törenlerin tamamlanmasının ardından Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. Bugün geldiğimiz noktada Eğitim ve Öğretim Yenilikçileri Ödülleri eğitim ve öğretimde farklı ve özgün uygulamaları geliştirmeyi kendine görev bilmiş, alışılmışın sınırlarını zorlayan idareci, öğretmen, öğrenci, veli diğer paydaşlarımız için değerli bir motivasyon aracı duruma gelmiştir. Buradan hareketle yenilikçi ödüllerinin bir amaç değil yenilikçi yolunda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yolunda bir araç olduğunu vurgulamak istiyorum. Ödül alan alamayan fakat bu sürece dahil olan bütün ekiplerimiz ve bireysel çalışma sahiplerini canı gönülden kutluyorum. Önümüzde ki dönemde Eğitim Öğretimde Yenilikçi Ödüllerine  başvuru sayısının da artacağını bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN, “İçinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran “değişim” eğitim ve öğretimde de yeni uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hiç şüphesiz ki bugün verdiğimiz eğitim ve öğretimle çocuklarımızı ileri teknolojileri kullanmaya, gelecekte ülkesine ve insanlığa değer katacak bilimsel çalışmaları yapmaya hazırlamak zorundayız. Son yıllarda Bakanlığımız tarafından Eğitim sistemimizde kapsamlı bir şekilde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar, tüm eğitim öğretim kademelerindeki öğrencilerimizi geleceğe, çağın gereklerine uygun donanımlı bir şekilde hazırlamayı, onların yeterliklerini en üst düzeye çıkararak eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltmeyi, eğitim ortam ve süreçlerini iyileştirerek eğitimin kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere paralel olarak Bakanlığımız, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla 2015/10 sayılı Genelge doğrultusunda “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’ni gerçekleştirmiş olup, bu çalışmaya ülke genelinde 5 kategoride 1047 başvuru yapılmıştır. Elektronik ortamda yapılan değerlendirmeler sonucunda 123 çalışmaya saha ziyaretleri yapılmış ve saha ziyaretleri sonucunda da 89 çalışma Bölgesel Birincilik Ödülü almaya hak kazanmıştır. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ye öğretmenlerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlamaktadır. Valiliğimizin himayelerinde kurumumuzca kurulan ve Türkiye’de ilk olması özelliğini taşıyan YARATICI ZİHİNLER BİLİM ATÖLYESİ´nin Yenilikçi eğitim ve öğrenme program ve yöntemlerin uygulanması, teknoloji ile desteklenmesi, bilişim ürünlerinin kullanımı suretiyle eğitimde kalite ve başarı seviyesinin yükseltilmesi kategorisinde Bölgesel birincilik alması Atölye çalışmalarının doğru ve yerinde olduğunun göstergesidir. Yaratıcı Zihinler Bilim Atölyelerinde kurulduğu tarihten bugüne 360 öğrenci eğitim almış, önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 320 öğrencimizin yararlanması için altyapı oluşturulmuştur. Atölye çalışmalarına katılan öğrencilerimizde başarı düzeyi ve bilime olan ilgi artmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında “Bu Benim Eserim” proje yarışmasının İstanbul Bölge Sergisine ilimizden katılma hakkı kazanan 8 projenin 3’ü atölye çalışmalarına katılan öğrencilerimizin hazırladığı projelerdir. Geçmişte yapılanların aynısını yapmaya devam etmek, başarısızlığa götüren bir yoldur. Ünlü fizikçi Einstein’ın dediği gibi “Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir.” Muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak, kuşkusuz ki eğitimde bugüne kadar yaptıklarımızdan farklı şeyler yapmayı gerektirir. Eğitimde bir adım öteye gitmenin yolu yapılmayanı yapmak, daima yeniliğe ve yaratıcılığa destek olmaktır. Bugün aramızda bulunan Tekirdağ, Kırklareli, ve Edirne illerinden kendi kategorilerinde birincilik ödülü almaya hak kazanan kurumlar ve temsilcilerini ve yapılan bütün bu çalışmalarda eğitimde yenilik ve gelişim vizyonuyla gönüllülük esasıyla çalışan tüm meslektaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Burada ödül alan çalışmaların diğer kurumlar için de örnek teşkil edeceğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN, “Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı bu yarışma gözü doyuran bir yarışmadır. Hep yeni olmak lazım. Mevlana Hazretleri ne kadar güzel söylüyor. “Bütün konuştuklarımız hep düne ait cancağızım artık bundan böyle yeni şeyler söylemek lazım” derken işte yeni şeyler insanları araştırmasıyla, düşünmesiyle ortaya çıkan hususlardır. Araştırmadan, öğrenmeden bir neticeye varılmaz. Bugün Almanya, Fransa ve İngiltere hep düşünerek, manuel değil düşünerek bu duruma ulaşmışlardır. Milletlerin gelişmişliği eğitim seviyeleriyle belli olur derler. Eğitim de asıl olan beyindir. Beyin terlemesi lazım. Beyin teri olmadan manuel olarak bir yere varamazsın. Düşünerek bir yerlere varmak en önemlisidir. Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu bu proje mükemmel bir projedir. Çok güzel bir söz vardır yarının ekmeği için bugünden maya tutulur. Yarının bilim adamları yetiştirmek için bugünden eğitim öğretimde kaliteyi bulmaya çalışmak lazım. Bu gençler geleceğe ümit ışığı verecek kişiler. Bu projeyi yürürlüğe koyduğundan dolayı Bakanlığımızı kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Edirne Valisi Sayın Dursun Ali ŞAHİN tarafından, Edirne İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN’a, Kırklareli İl Millî Eğitim Müdürü Sayın İbrahim KORKMAZ’a ve Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Halis İŞLER’e Batı Marmara Bölgesel Yenilikçilik Berat’ını takdim etti.

Daha sonra, Kırklareli ilinden Merkez/Cumhuriyet Ortaokulu, Cumhuriyet Sistemde Öncü isimli proje çalışmasını, Süleymanpaşa/Bilim ve Sanat Merkezi, İnternette Okul Televizyonu isimli proje çalışmasını ve Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yaratıcı Zihinler- Edirne Bilim Atölyeleri isimli çalışmasının sunumunu gerçekleştirdi.

            Program, dereceye giren projelerde emeği geçen öğretmenlere plaket verilmesinin ardından, stantların gezilmesiyle sona erdi.

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri TöreniEğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri TöreniEğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri TöreniEğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni   Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Töreni

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.