EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SİROMA Projesi Öğretmen Eğitimi Açılış Toplantısı Düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ana sorumlu, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı’nın yararlanıcı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen WYG Türkiye Liderliğindeki konsorsiyumun teknik destek sağladığı “TRH4.2.SIROMA/P-01 Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu” Projesi öğretmen eğitimleri başladı.
SİROMA Projesi Öğretmen Eğitimi Açılış Toplantısı Düzenlendi.

Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde, özellikle Romanların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak (sosyal güvence kapsamına girerek) sosyal içermeyi arttırmak, hedef guruplara daha nitelikli eğitim, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardım hizmetlerini sunmak amacıyla kamu kurumlarının ve hizmet sağlayıcılarının kurumsal kapasitesinin arttırılması amacı taşıyan proje Ankara merkezli bir proje olup, İlimiz dahil 12 pilot ilde 44 okulda uygulanacaktır. Proje kapsamında toplam 20 “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi” SHKB çalışma Grupları oluşturulmuş olup, İlimizde Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi, Umurbey Menzilahir Sosyal Hizmet Merkezi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere 3 farklı oluşturulmuş ve her merkezde bir rehber öğretmenimiz görevlendirilmiştir.

Projenin Edirne ayağı öğretmen çalışmaları açılış programı İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Bilgin Özbaş’ın katılımlarıyla 15 Kasım 2016 Salı günü gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, yapmış olduğu konuşmasında: “Ülkelerin gelişmişlik sevileri, köklü medeniyetler kurup bu medeniyetleri geleceğe taşıyabilmesine; bünyesinde farklı kültürleri barındırmasına, her bir vatandaşının ihtiyaç ve değerlerini dikkate alarak ortak bir yaşam tarzı oluşturmasına bağlıdır. Medeniyetler inşa etmiş devletlerin en belirgin özelliği dini, dili, ırkı, eğitim durumu, cinsiyeti ve sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun eşitlik ilkesi gereği ülkesinde yaşayan vatandaşları arasında ayrım yapmamasıdır.

Ülkemizde ve ilimizde birçok dil, ırk ve kültürden insan bir arada yaşamaktadır. Bu kültürlerden birisi de ilimizde sayıları oldukça fazla olan roman kardeşlerimizdir.

Aynı ortamı paylaşıp, bu vatanın ve milletin değerleri için ter döken, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden roman vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmiş bir şekilde yaşamaları, dezavantajlı kesim olmaktan çıkmaları ve diğer bireyler gibi doğal yaşam şartlarına ulaşmaları hepimiz için öncelikli hususlar olmalıdır.

Eğitimin toplumsallaşmaya katkıları dikkate alındığında; roman vatandaşlarımızın eğitim-öğretim ortamlarına katılımları ve eğitim ile problemlerine çözüm üretmeleri gerekmektedir. Roman vatandaşlarımızın eğitim-öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla özgün çalışmalara ağırlık verilmeli, okula sürekli devamları sağlanmalı, devamı sağlanan roman öğrencilerin okullarda dışlanmalarının önüne geçilmeli, bireysel farklılıkları gözetilerek eğitimde başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirilmeleri ve kamusal hizmetlerde istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak roman vatandaşlarımızın tüm bu sorunlarının çözümüne  katkı ve onların eğitim öğretim süreçlerine devam etmelerinin sağlanması amacı ile birçok proje gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerin yanında yeni projeler üretmeye devam edeceğiz.

İzninizle roman vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların birkaçına değinmek istiyorum.

Dostlarımın Kültür Dosyası projesi, Türkiye, Letonya, Bulgaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki öğrencilerin müzik, sanat ve dans yolu ile birbirlerinin kültürlerini tanımalarını sağlamak amacıyla yaptığımız bir projemiz var.

Yine Eğitimle Mutlu Yarınlar projemiz ile çeşitli nedenlerle okula düzenli devam etmeyen zorunlu eğitim çağındaki dezavantajlı çocukların eğitime katılımını sağlamak, dezavantajlı çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalar yapmak, bu sayede öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyerek toplumla bütünleşmelerini sağlamakla ilgili başka bir projemiz daha var.

Meslek edindirmeye yönelik bir projemizle de 15 Aralık 2014-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Edirne Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü (koordinatör) işbirliğinde Edirne Mesleki Eğitim Merkezinde, 20 kursiyerin meslek ve iş edinmelerine imkan sağlanmıştır.

Halkların Folklor Dosyası AB Projesi (2013-2014), Kapsamlı Stratejilerle Erken Okul Terkini Önleme Çalışmaları ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz "Mahalleden Sahaya"adlı projelerimizden de verimli sonuçlar aldık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ana sorumlusu olduğu, Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yaralanıcısı olduğu; Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali yardım Aracı (IPA), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hazırlanan ve “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu” ile, İlimizde Merkez Meriç İlkokulu, Merkez Ferah Ortaokulu, Keşan İnönü İlkokulu, Keşan Bademlik İlkokulu, Uzunköprü II. Murat Ortaokulu olmak üzere 5 okul belirlenmiştir.

İlimizde 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi, Umurbey Menzilahir Sosyal Hizmet Merkezi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere 3 farklı Yerde Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi oluşturulmuş ve her merkezde bir rehber öğretmen görevlendirilmiştir.

"Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi” faaliyetleri kapsamında, İlimizde 15-17 Kasım 2016 tarihinde 48 öğretmene, 29 Kasım-1 Aralık 2016 tarihleri arasında 40 öğretmen olmak üzere toplam 88 öğretmene yönelik  “Sosyal İçerme ve Ayrımcılık Konusunda Eğitimcilere Yönelik Eğitim Programı” eğitimi düzenlenecektir.

“Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu”nun, Roman vatandaşlarımıza verilen eğitim, hayat boyu öğrenme, sağlık, sosyal koruma ve sosyal yardım gibi temel kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

 Program, katılımcı öğretmenlerimize yönelik “Sosyal İçerme ve Ayrımcılık Konusunda Eğitimcilere Yönelik Eğitim Programı” konulu eğitim ile devam etti.

15-11-2016   15-11-2016   15-11-201615-11-2016   15-11-2016   15-11-2016   

 

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.