EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Başladı.

Müdürlüğümüz ARGE Birimince hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı teknik destek programından destek alan, “STEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi” 13 Şubat 2017 Pazartesi günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi içerisinde yer alan eğitim sınıflarında başladı.
STEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Başladı.

Ortaokul dönemi, öğrencilerin branşlaşmaya başladığı ve STEM eğitiminin fen ve matematik okuryazarlığı üzerindeki olumlu etkisi sebebiyle daha fazla önem kazandığı bir dönemdir. İlimiz merkezindeki ortaokullarda görev yapan Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri ile Matematik öğretmenlerinin STEM eğitimini almalarını Müdürlüğümüz olarak gerekli görmekteyiz.

Bu amaçla Müdürlüğümüz ARGE Birimince hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı teknik destek programından destek alan, “STEM Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi” 13 Şubat 2017 Pazartesi günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi içerisinde yer alan eğitim sınıflarında başladı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, yapmış olduğu konuşmasında: “Her alanda küreselleşmenin ön plana çıktığı günümüz dünyasında teknoloji, iletişim ve bilimsel alanda yaşanan gelişmelere ayak uydurmak için bireylerin üretici, sorgulayan, düşünen ve yaratıcı olmaları beklemektedir. Bu sebeple Türkiye’nin inovasyon kapasitesini arttırabilmesi için yüksek nitelikli Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik işgücüne ihtiyacı vardır. 21. yüzyılın değişen şart ve problemleriyle birlikte takım çalışması ve disiplinler arası yaklaşımları doğuran bu ihtiyaç, gençlerimizi erken yaşlardan itibaren Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik araştırmaları yapabilecek şekilde eğitecek öğrenme ortamlarının tasarımını ve bu tasarımları etkin şekilde kullanabilecek öğretmenlerin yetiştirilmesini gerektirmektedir.

 ABD de 1996 yılında, Avrupa ülkelerinde ise 2007 yılından itibaren teknik bilgi ve beceriler veren, öğrencileri hayata hazırlayan, modern iş hayatının gereksinimlerine, becerilerine öncelik veren STEM eğitim yaklaşımı ve programları başlatılmıştır. Türkiye de ise Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planında STEM eğitiminin önemine yönelik amaçlar yer almıştır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2016’da hazırlanan STEM Eğitimi Raporunda Milli Eğitim Bakanı Sayın Dr. İsmet YILMAZ, ”Nitelikli ve üretken toplumu amaçlayan ve bu amaca hizmet eden STEM eğitiminin, FATIH Projesi ve EBA ile inşa ettiğimiz yenilikçi ortamlarının avantajlarından ve oluşan değişim ve yenilik rüzgarından faydalanarak ülkemiz eğitim sistemine dahil edilmesini elzem görüyoruz. Milletimizin refahını ve mutluluğunu artırmak; milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak, nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak eğitim sistemimizin temel amacıdır. ´ diyerek konunun önemini ve önceliğini belirtmiştir.

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşan ve bu alanların birbirine entegre edilmesi ile ortaya çıkan kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani, yeni bir ürün ortaya koyulmasıdır. Ülkemizde ve İlimizde STEM eğitimlerin başlaması ile okullarımızda öğretilen Fen Teknoloji ve Matematik konularıyla ilgili teorik bilgilerin mühendislik becerisiyle birleştirilerek uygulama ve ürüne dönüştürülmesine katkı sağlayabilecektir.

Ülkemizde STEM eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler henüz çok yenidir. Bu nedenle her zaman ülkemiz için faydalı ve yenilikçi çalışmaları destekleyen ve bu anlamda  ilklere imza atan Müdürlüğümüz  ilimizde ve bölgede  başlatmak istediğimiz STEM eğitimi stratejisinin ilk adımıdır. Hazırlamış olduğumuz program çerçevesinde siz Fen ve Matematik öğretmenlerimize yönelik teknoloji, mühendislik ve bilimin STEM eğitimindeki yeri, STEM disiplinlerine yönelik etkinlikler ve materyal hazırlama becerilerine yönelik 2 günlük bir eğitim verilecektir.

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projemizin ilimiz ve bölgemiz için yapılacak diğer STEM temelli çalışmalara öncülük edeceğini düşünüyor. Milli Eğitim Bakanlığının da hedeflediği amaçlara ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi.

Edirne İl Merkezinde 2 gün, 20 öğretmenden oluşacak 4 grup halinde 80 öğretmene workshop olarak toplam 50 saat eğitim verilecektir.

Eğitim verdiğimiz 80 öğretmen okullarında, İlimizde ve nihai olarak tüm Trakya da STEM eğitimi hakkında öncü olacaklardır.

2 gün süresince katılımcı öğretmenlerimize, STEM ve 21 . Yüzyıl Becerileri nelerdir, 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilere aktarabilme becerisi kazanma, Teknoloji, mühendislik ve bilimin STEM eğitimindeki yeri, 3T öğretim Modeli ile öğrencilere STEM disiplinlerini özümsetecek etkinlikler ve materyaller hazırlama becerileri, Toplum Bilim İlişkisi, Faydalı Bilim konulu eğitimler verilecektir.

13-02-2017   13-02-2017   13-02-201713-02-2017   13-02-2017   13-02-201713-02-2017

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.