EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II Edirne Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Projenin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II Edirne Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız, Türkiye’deki gelişen insan kaynakları kapasitesine “Hayat Boyu Öğrenme”yi tanıtarak katkıda bulunmak hedefiyle Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi–II (HBÖ-II)’yi hayata geçiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sözleşme Makamı olarak yer aldığı proje kapsamında hayat boyu öğrenme olanaklarını, kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması aracılığıyla iyileştirmek; hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık yaratmak ve hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak amaçlanıyor. “Hayat Boyu Öğrenen bir Türkiye” sloganıyla yola çıkılan projenin temel hedefi Türkiye’de öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle istihdama yönelik öğrenme programlarına erişimi ve katılımı artırmak.

Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarla işbirliği yapılacaktır.

Bu doğrultuda, sosyal paydaşları bilgilendirmek ve onların da desteğini almak amacıyla projenin 24 pilot ilinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte olup, projenin pilot illerinden biri olan ilimizdeki bilgilendirme toplantısı 27 Nisan 2016 Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü temsilen projede görevli öğretmen Sayın Ömer Yusuf Şekerci, ilimiz merkez ve ilçelerindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden ilgili katılımcılar ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldılar.

Program Saygı Duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

 

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, yapmış olduğu konuşmasında: “Eğitim, insanın ve toplumun kalkınmasını hedefleyen, sürekliliği esas alan bir süreçtir. Bireyler hayatlarının her anında eğitim kurumlarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaygın eğitim kurumlarımız, örgün eğitim sisteminden ayrılmış bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel çalışmalarda öncülük etmektedir.

Teknolojinin sınır tanımadığı çağımızda eğitim için yaş ve mekân şartları önemini yitirmiştir. Bu nedenle ülkemizde artık yaygın eğitim kurumları da en az örgün eğitim kurumları kadar işlevsel hale gelmiştir. Hatta örgün eğitime dâhil öğrencilerimizin de hayat boyu öğrenmenin bazı alanlarına dâhil olduğunu düşünürsek ülkemizin tüm bireyleri hayat boyu öğrenmenin kapsama alanındadır.

Sürekli değişen ve yenilenen teknolojinin imkânlarıyla eğitim, günümüzde avuçlarımızın içine sığdırdığı dünyayı, parmaklarımızın ucuyla idare edebileceğimiz güce ulaştırmıştır. Ancak insana dokunan ve iletişime dönüşen etkinlikler, bizleri idealize ettiğimiz hayatın merkezinde tutacaktır.

Amacımız Hayat Boyu Öğrenme kapsamında, farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.

Doğrusu çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalmak bireyler için son nokta olmamalıdır. Hayat boyu öğrenme kapsamında kazanılmış her bir fert, üreten, bilinçli ve dinamik bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Eğitimi hayatın her alanına yayan, Eğitimde yaş sınırlamasını esneten, yediden yetmiş yediye, herkesin ruhuna dokunan eğitim politikamız ile hayat boyu genel müdürlüğünün çağın özgül değerlerini merkeze alan gelişimci ve ilerlemeci politikaları, ülkemizin eğitim paradigmasının hedefine ulaşmasında büyük katkılar sunmuştur.

Bizler de bu ideallerle ilimizde hayat boyu öğrenme kapsamında titiz çalışmalar yürütmekte, kurumlarımızın özverili çalışmalarıyla binlerce gönüllü vatandaşımıza ve her seviyedeki öğrencimize eğitim süreleri boyunca daima rehberlik ederek ideallerine ulaşmalarına katkı sağlamaktayız.

Hayat boyu öğrenmenin önemi konusunda bireylerin ve işverenlerin farkındalığının artırılması için sosyal paydaşlarımızla etkili işbirlikleri yapıyoruz. Kurumlar arası işbirliği ekseninde halkın farkındalığını oluşturmak için ciddi çabalar içerisinde bulunmaktayız.2016 yılında Türkiye de hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 4,6 iken Edirne’mizde bu oran 8.79 olarak  istatistiklere yansımıştır. Bu oranın da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oran olduğunu belirtmek isterim. 01 Eylül 2015-31 ağustos 2016 tarihleri arasında toplam 907 kurs açılmış olup, bu kurslarda 17,410 kişi yararlanmıştır. Dezavantajlı bölgelerde 82 kurs, hastanelerde 43 kurs, cezaevlerinde 42 kurs ve en önemlisi kaderlerine terk etmek istemediğimiz 23 yaş üstü engellilere 46 kurs açmış bulunmaktayız.

Şunu ifade etmek isterim ki eğitimde 23 yaş üstü engelli bireylerin eğitim hayatları ile ilgili bir boşluğu halk eğitim merkezlerimizin uhdesindeki kurslarla kapattık. Normalde 23 yaşındaki engeli bireyler  eğitim uygulama ve iş eğitim merkezlerinden mezun olduktan sonra evlerinde anne babalarıyla çoğunlukla zaman geçiriyor. Bizler bu boşluğu doldurmak için halk eğitim merkezimizi 23 yaş üstü engelli yaşam merkezlerine dönüştürerek, öğrenmeyi ve eğlenmeyi birleştirici adımlar attık. Tüm engelli 23 yaş üstü çocuklarımıza açtığımız kurslarla onları rehabilte etme konusunda büyük katkılar sağladık.

Dezavantajlı bölgelerimize yoğunlaşarak şehir insan ilişkisi, devletimizin kültürel değerlerine eklemleme, entegre etme ve onları kendi değer yargıları içeresinde tutarak sosyalleşmesi için kurslarımızı arttırmak için daha da gayret sarf edeceğiz.

Bakanlığımızın politikaları ve sunduğu imkânlarla eğitim alanında da, bugün düne göre kıyaslanamayacak düzeyde toplumumuzda bilinç düzeyi artmıştır. Ve her birey, eğitimde daha ileriye gidebilmenin mücadelesini vermektedir. Bu bilinç çerçevesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz de ülkemizde yaygın eğitim alanında önemli bir dönüşüm ve ilerlemeyi gerçekleştirecek etkili çalışmalar yürütmektedir.  

Her birimiz çok iyi biliyoruz ki; bugün eğitim alanında atılacak her adım,  yarın ülkemizin geleceğinde paha biçilmez bir değer olacaktır.

Bugün Sultanlar Yadigârı Serhad Şehrimiz Edirne’mizde, Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-II kapsamında gerçekleştirdiğimiz Edirne Bilgilendirme Toplantısına katılımlarıyla ve sunumlarıyla katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü temsilen projede görevli öğretmen Sayın Ömer Yusuf Şekerci’nin, Hayat Boyu Öğrenmenin önemine ve gerekliliğine ilişkin yapmış olduğu konuşmasının ardından program, projenin Takım Lideri, Eğitim Kalite Uzmanı, Sayın John Kavin Curley’in yapmış olduğu Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II’nin “genel hedefi”, “amaçları”, “elde edilmesi planlanan sonuçları” başlıklı sunumu ile devam etti.

Vali Yardımcısı Sayın Beyazıt Tanç ile İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Özcan, açılış programının ardından başlayan çalıştayın yapıldığı salona gelerek çalışmaları yerinde takip ettiler.

Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II kapsamında;

Hayat boyu öğrenme stratejilerinin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler revize edilecek ve geliştirilecek.

Seçilen 4 Mesleki Teknik Eğitim alanında, yatay ve dikey geçişe imkan tanıyan eğitim, öğrenme, ölçme ve değerlendirme materyalleri geliştirilecek. Bu sayede, farklı zamanlarda ve farklı yöntemlerle edinilmiş becerilerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu bir sistem ile değerlendirilmesi ve AB ülkelerinde de tanınması amaçlanıyor. Ayrıca belirlenecek alanlarda 40 yaygın eğitim sertifika programı hazırlanacak.

Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında tüm ilgili taraflar arasında işbirliği güçlendirilecek.

Türkiye´de hayat boyu öğrenme hakkında farkındalık yaratma faaliyetleri uygulanacak.

Web tabanlı Hayat Boyu Öğrenme Rehberlik Bilgi Sistemi geliştirilecek.

Hayat boyu öğrenme stratejileri doğrultusunda, belirlenen 4 Mesleki Teknik Eğitim alanında, öğretmenlerin yeterlilikleri ve kapasiteleri geliştirilecek ve iyileştirilecek.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, Mesleki Teknik Eğitimde tüm seviyelerde Kalite Güvence Sistemi (göstergeler ve araçlar) oluşturulacak.

27-09-2016   27-09-2016   27-09-201627-09-2016   27-09-2016   27-09-201627-09-2016   27-09-2016   27-09-201627-09-2016   28-09-2016   28-09-2016

Çavuşbey Mah.Hükümet Aralığı No4 Vilayet yanı Edirne - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.