EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSAL ÖĞRETMENLER ARASI - YENİLİKÇİ ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIM YARIŞMASI

  • Yönerge

  • Yeni Başvuru

  • Başvuru Güncelle

  • Finale Kalan Eserler

  • Yönetici Paneli
Eğitim Öğretim faaliyetlerinin etkililiği kullanılan öğretim materyallerinin özgünlüğü öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır. Öğretmenlerimizin özgün öğretim materyalleri tasarlayarak öğretim süreçlerinde bunları kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından biridir. Ülkemizde eğitim ve öğretim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel — materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların modellik ederek yaygınlaştırılması amacıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenlemesi istenmektedir. Yarışma ile ülkemizin eğitim ve öğretim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda öğretim sürecinde materyal kullanımın zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla projemiz yapılacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Değerli Öğretmenlerimiz; Ülkemizde ve Dünyada meydana gelen Covid-19 salgını nedeni ile bakanlığımızca alınan tedbirler çerçevesinde Materyal Tasarım Yarışması Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen hususlarda değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan Değişiklikler sonucunda;
BİRİNCİ AŞAMADA: “Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı Yarışması” na başvurular http://edirne.meb.gov.tr/mty/ web sitesi üzerinden yapılacaktır. Site üzerindeki elektronik başvuru adımları takip edilerek sisteme materyalle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yüklenecektir. Sistemin ürettiği başvuru kod numarası elde edilmiştir.
İKİNCİ AŞAMADA: Bu bilgiler ışığında her kategori için oluşturulan uzman komisyonca ekte yer alan değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Materyal Değerlendirme Kurulu; ön değerlendirme kurulu, değerlendirme kurulu ve yürütme kurulu şeklinde üç gruptan oluşturulmuştur. Başvurulan ürünler öncelikle ön değerlendirme kurulu tarafından ekte belirtilen ölçek doğrultusunda değerlendirilmiştir. Ön değerlendirme kurulunca yarışmaya katılması uygun görülen ürünler değerlendirme kuruluna gönderilmiş, Değerlendirme alanlarında uzman akademisyenlerce her kategori için ayrı oluşturulmuştur. Kurul, 100 puan üzerinden tüm ürünleri değerlendirmiş, ürünler içerisinden her kategoriden en yüksek puanı alan ilk 4 ürün puan sıralamasına göre derecelendirilmiştir. Tüm Ürünlere ait puan sıralaması http://edirne.meb.gov.tr/mty/ web sitesi üzerinden ilan edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ AŞAMADA: Değerlendirme Kurulunca belirlenen puan sıralamasına göre her kategoride ilk 8 sırayı alan Materyal sahibi öğretmenler hazırlayacakları sunumları en geç 28. Mayıs. 2021 tarihine kadar Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ozelburo22@meb.gov.tr adresine dijital ortamda göndereceklerdir. ( Sunum hazırlayacak ilk 8 ürün sahibi e-postalarına Yürütme Kurulunca sunumla ilgili açıklayıcı bilgi gönderilecektir). Sunumlar için ayrıca yüz yüze Sergi düzenlenmeyecektir. Değerlendirme Kurulunca oluşan Komisyon marifeti ile belirlenen puan sıralamasına göre Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kategorileri olmak üzere dört ayrı kategorideki materyallerin ilk üç derecesi ödüllendirilecek ve her kategoride bir Mansiyon ödülü verilecektir. Ödül töreni Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği alanda belirlenen günde yapılacaktır ve ödüller takdim edilecektir.
 - Tasarım ve Programlama: Murat TEMİRKIRAN -