EDİRNE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi Edirne’de

Çocuklarda Enerji Bilincini arttırmayı hedefleyen projenin basın lansmanı 03 Aralık 2015 Perşembe günü yapıldı.
“Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi Edirne’de

Enerjimiz Çocuklar İçin, 2010 yılında Zorlu Enerji Grubu tarafından başlatılan bir kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Çocukları, enerji kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilinçlendirmeyi amaçlayan projenin, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı programında İlimiz de dahil 5 bölgede, 92 okulda 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik yürütülecek eğitsel çalışmalar yer almaktadır. Bu eğitsel çalışmalar, enerji ve çocuk gelişimi konularında akademisyenlerden oluşan bir komitenin desteği ile içeriği oluşturulan okul oyunları, özel gün etkinlikleri, çocuk kitapları ve internet sitesi gibi materyalleri içermektedir.

            Çocuklarda Enerji Bilincini arttırmayı hedefleyen projenin basın lansmanı 03 Aralık 2015 Perşembe günü yapıldı.

            Basın lansmanı yapılan konuşmalar ile başladı.

      GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Sayın Tamer AKASLAN konuşmasında, “Türkiye’nin önde gelen enerji gruplarından biri olarak, çocuklarımızın, Türkiye’nin geleceğini enerji konusunda aydınlatabilecek nesiller olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla, 2010 yılında başlattığımız Enerjimiz Çocuklar İçin projesinin, şimdiye kadar 180 bin çocuğa erişerek enerji kaynakları, kullanımı, verimliliği ve sürdürülebilirlikle ilgili bilgi sahibi olmalarına ve bilinçlenmelerine katkı sağlamasına vesile ve tanık olmak bizim için mutluluk kaynağı. Daha etkili, etkileşimli ve sürekli eğitim imkânı yaratabilmek amacıyla yeniden yapılandırdığımız proje ile bu yıl da 8 bin 750 öğrenciye ulaşarak, öğrencilerimizi enerjiyle ilgili tüm konularda doğru bilgilerle donatmayı ve gerçek anlamda bilinçlenmeyi amaçlıyoruz. Beşinci yılını dolduran Enerjimiz Çocuklar İçin projesini, sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirdiğimizin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz” dedi.

            Edirne İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin ÖZCAN ise yapmış olduğu konuşmasında, “Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl yaklaşık %4-5 oranında artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyacı karşılayan fosil-yakıt rezervi ise, çok daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. En iyimser tahminler bile, en geç      2030 – 2050 yılları arasında petrol rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceğini ve ihtiyacı karşılayamayacağını göstermektedir. Kömür ve doğal gaz için de benzer bir durum söz konusudur. Ayrıca fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklığını son bin yılın en yüksek değerlerine ulaştırmıştır. Bu durum ise, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyonlarca dolar zarara yol açan sel/fırtına gibi doğal felaketlerin gözle görülür şekilde artmasına neden olmuştur. Şimdiden dünyanın deniz seviyesinde bulunan birçok adasında yerleşim alanları, buzulların erimesi ve su seviyesinin yükselmesinden dolayı boşaltılmıştır. En kısa zamanda önlem alınmaması durumunda yakın gelecekte deniz kenarındaki birçok şehir sular altında kalacaktır. Bu nedenle insanoğlu fosil yakıt rezervlerinin bitmesini beklemeden temiz enerji kaynaklarına yönelmek zorundadır. Türkiye, güneş ve rüzgâr bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Şimdiye kadar güneş enerjisi yalnızca güney yörelerimizde çok düşük verim ile su ısıtma amaçlı kullanılmıştır. Bu zenginliği boşa harcamamak için tükenmeyen kaynaklar olan rüzgâr ve güneş, önümüzdeki yıllarda enerji ve elektrik kaynağı olarak kullanılmalıdır. Dışa bağımlılığı azaltması, yakıt giderinin olmaması, amortisman sonrası ucuz enerji sağlaması, çevre dostu olması, tarım ve imalat sanayine yeni iş fırsatları sunması gibi nedenlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynağı “Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır. Bir başka deyişle, yenilenebilir enerji kaynakları, ulaşılabilirlik, mevcudiyet, kabul edilebilirlik özelliklerinin hepsini taşımaktadırlar. Enerji verimliliği ise, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir. Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. Enerji verimliliğinde en önemli faktör enerji tasarrufudur. Genellikle enerjinin az kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanmakta olan enerji tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesidir. Enerji tasarrufu iki biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba ve diğer son teknolojileri kullanmak; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler kullanmak, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş yapmak gibi önlemlerdir. Enerji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir: bize ışık, ısı, ulaşım ve diğer araçlar için yakıt sağlar. Ancak, bugün, enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki etkisi konularını her zaman olduğundan daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Artık hepimiz enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış bulunmaktayız; bunun anlamı, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerektiğidir. Ancak, enerjinin akıllıca kullanılması konusunda mesajın yayılması için daha işin başındayız ve yapacak çok işimiz var. Hem tüketicilerin hem de sosyal alanda söz sahibi olan kişilerin, sürdürülebilir enerji üretimi ve kullanımı konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir. Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını değiştirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemsiz olmayacaktır. Unutmayalım ki sürdürülebilir bir kalkınma, ancak temiz ve sürekli enerjilerle sağlanabilir. Ülke genelinde 2010 yılından bu yana devam ettirilmekte olan “Enerjimiz Çocuklar İçin” kurumsal sosyal sorumluluk projesi Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve Zorlu Enerji Grubu işbirliğinde 2015-2016 eğitim – öğretim yılında Gaziantep, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Manisa, Osmaniye ve ilimizde yürütülmektedir. Yürütülmekte olan projeyle 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinde  “Enerji kaynaklarının kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, enerjinin hayatımızdaki yeri ve önemi, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, çevrenin korunması” konularında bilinç, bilgi düzeyini artırmak ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Proje içeriğinde; enerji, enerji kaynakları, enerjinin yerinde ve yeterli kullanımı, bugünü ve yarını düşünerek enerjiye ulaşımın sürekli kılınması amacıyla çözümlerin neler olduğu, enerjinin hayatın her alanında yer alması ve önemi yer almaktadır. Proje, ülke genelinde bugüne kadar köy ve merkez ilkokulları olmak üzere 180.000’nin üzerinde öğrenciye ulaşmıştır. Proje kapsamında ilimizde de İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji müfredat kazanımlarının üniteler nezdinde dağılımı göz önüne alınarak proje uygulaması 2015 - 2016 eğitim öğretim yılının 1. döneminde 4. sınıf öğrencilerinin, 2. dönem ise 3. sınıf öğrencilerinin “Serbest Etkinlikler Dersi” dahilinde gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğümüzce Edirne Valiliğinden alınan projenin ana uygulaması kapsamında, ilimiz merkez ilçede tespit edilen 14 ilkokulun 3. ve 4. sınıflarını okutan öğretmenlerinin katılımı ile 07 Kasım 2015 tarihinde saatleri arasında Edirne Öğretmenevinde eğitici eğitimleri yapılmıştır. Eğitici eğitimlerinin tamamlanması sonrasında; Müdürlüğümüzce Edirne Valiliğinden alınan projenin ana uygulaması Kasım – Nisan ayları içerisinde ilimiz merkez ilçede bulunan 14 okulda, 28 şubede 582 öğrenci ile uygulanılmaya başlanmıştır. “Enerji kaynaklarının kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, enerjinin hayatımızdaki yeri ve önemi, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, çevrenin korunması” konularında bilinç, bilgi düzeyini artırmak ve farkındalık yaratmayı hedefleyen bu sosyal sorumluluk projesini yürütmekte olduğumuz Zorlu Enerji Grubu ve Yöneticilerine ülkemizde eğitime verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı şahsım, kurumum ve Edirne adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Projeye destek ve katkı sunan Su Danışmanlığa, projenin uygulandığı okulların yönetici ve öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

    Çocuklarda Enerji Bilincinin arttırılmasını amaçlayan “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesi basın lansmanı, projenin tanıtım sunumunun ardından sona erdi.

03-12-2015   03-12-2015   03-12-2015

Çavuşbey Mahallesi Hükümet Aralığı Sokak No4 Vilayet Yanı Merkez/EDİRNE - 284 212 61 22

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.